Zpět

Zastupitelstvo č. 22

Zpět na seznam článků

P o z v á n k a 

na 22. zasedání Zastupitelstva města Dubí,

 které se bude konat ve středu dne 03. 11. 2021 od 18:00 hodin

Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3

 

Program:

 

  1. Kontrola usnesení

 

  1. Majetkoprávní záležitosti

 

 

Prodej části pozemku p. č. 1308/1 k. ú. Dubí u Teplic (TO 69/21)

 

Prodej části pozemku p. č. 173/3 a pozemku p. č. 1174 oba k. ú. Cínovec (TO 70/21)

 

Prodej pozemků st. p. č. 41, p. č. 181 a dvou částí pozemku p. č. 173/3 vše k. ú. Cínovec (TO 71/21)

 

Úplatný převod pozemku p. č. 477/6 k. ú. Mstišov (TO 72/21)

 

Bezúplatný převod pozemku p. č. 1255/6 k. ú. Cínovec (TO 73/21)

 

Prodej pozemků p. č. 660/20 a p. č. 660/21 oba k. ú. Dubí-Bystřice (TO 74/21)

 

Prodej části pozemku p. č. 647/1 a pozemků p. č. 649, p. č. 650 a p. č. 697/1 vše k. ú. Dubí-Bystřice (TO 75/21)

 

Prodej dvou částí pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec (TO 76/21)

 

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 536 k. ú. Běhánky (TO 77/21)

 

Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 272/8 a p. č. 272/9 k. ú. Drahůnky (TO 78/21)

 

Zveřejnění záměru prodat část p. č. 272/7 k. ú. Drahůnky (TO 79/21)

 

Zveřejnění záměru směnit pozemky p. č. 246/4, p. č. 1158/7 a část pozemku p. č. 1158/11 za část                             p. č. 333/4 vše k. ú. Cínovec (TO 80/21)

 

Prodej pozemku p. č. 1308/6, části pozemku p. č. 1308/1 a části pozemku p. č. 1308/7 k. ú. Dubí u Teplic                  (TO 83/21)

 

 

  1. Rozpočtová opatření

 

Nebylo předloženo žádné rozpočtové opatření

 

  1. Různé

 

Dodatek ke smlouvě o zápůjčce z FRB a zástavní smlouvě (FO 24/21)

 

Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR

Podpora terénní práce pro rok 2022 (OŠ 2/21)

 

Revokace usnesení č. 436/17/2021 ze dne 27. 1. 2021 – Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava Lidového domu v Pozorce“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli (SD 7/21)

 

Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ Dubí 1“ z podprogramu MMR ČR Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli (SD 8/21)

 

Projektová příprava akce „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“ (SD 9/21)

 

Schválení akce – „Parkoviště v ul. Tovární v Dubí 1“ (TO 81/21)

 

Vícepráce – informace - „Úprava křižovatky ul. Mstišovská a ul. Ruská v Dubí“ (TO 82/21)

 

 

V Dubí   25. 10. 2021

                                                                                                                        Ing. Petr Pípal

                                                                                                                    starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-75.doc 27.10.2021 4.1 MB
ZM-2-TO-83.doc 27.10.2021 3.8 MB
ZM-2-TO-79.doc 27.10.2021 3.8 MB
ZM-2-TO-76.doc 27.10.2021 2.4 MB
ZM-2-TO-74.doc 27.10.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-73.doc 27.10.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-72.doc 27.10.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-71.doc 27.10.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-70.doc 27.10.2021 3.1 MB
ZM-2-TO-69.doc 27.10.2021 3.3 MB
ZM-4-TO-82- příloha.pdf 27.10.2021 1.8 MB
ZM-4-TO-82.doc 27.10.2021 46 KB
ZM-4-TO-81.docx 27.10.2021 15.2 KB
ZM-4-SD-9.docx 27.10.2021 22.5 KB
ZM-4-SD-8.docx 27.10.2021 20.2 KB
ZM-4-SD-7.docx 27.10.2021 19.9 KB
ZM-4-OŠ-2 TP 2022.doc 27.10.2021 55 KB
ZM-4-FO-24.docx 27.10.2021 47.2 KB
ZM-2-TO-80.doc 27.10.2021 495 KB
ZM-2-TO-78.doc 27.10.2021 658.5 KB
ZM-2-TO-77.doc 27.10.2021 502.5 KB