Zpět

Zastupitelstvo č. 21

Zpět na seznam článků

P o z v á n k a

na 21. zasedání Zastupitelstva města Dubí, které se bude konat ve středu dne 15. 09. 2021 od 18:00 hodin Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3

Program:

  1. Kontrola usnesení
  1. Majetkoprávní záležitosti

Prodej pozemku p. č. 764/1 a části pozemku p. č. 765 k. ú. Dubí u Teplic (TO 48/21)

Prodej pozemku p. č. 343/2 k. ú. Dubí u Teplic (TO 49/21)

Prodej části pozemku p. č. 164/1 k. ú. Cínovec   (TO 50/21)

Prodej pozemků bývalého areálu „Rudné doly Cínovec“ (TO 51/21)

Prodej pozemku p. č. 1172 a části pozemku p. č. 1173/1 k. ú. Cínovec (TO 52/21)

Prodej části pozemku p. č. 164/1 k. ú. Cínovec  (TO 53/21)

Prodej pozemku p. č. 1171/2 a části p. č. 1173/1 oba k. ú. Cínovec  (TO 54/21)

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 1255/6 k. ú. Cínovec (TO 55/21)

Podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 447/6 k. ú. Mstišov (TO 56/21)

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 104/3, část pozemku p. č. 1158/11 a část pozemku p. č. 1160 k. ú. Cínovec (TO 58/21)

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 481/1 k. ú. Cínovec   (TO 59/21)

Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 468 a p. č. 469 k. ú. Mstišov  (TO 60/21)

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 391/2 k. ú. Dubí-Pozorka   (TO 61/21)

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 479/3, část pozemku p. č. 477 a část pozemku p. č. 1185 k. ú. Cínovec  (TO 62/21)

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 271/2 a část pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 63/21)

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 489/3 k. ú. Mstišov  (TO 64/21)

Zveřejnění záměru prodat dvě části pozemku p. č. 1171/1 k. ú. Cínovec (TO 65/21)

Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 259, část pozemku p. č. 258 a část pozemku p. č. 260 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 66/21)

Revokace usnesení a zveřejnění záměru převést část kanalizační přípojky ZŠ Dubí, Dlouhá do majetku SVS a.s. (TO 67/21)

  1. Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 34/2021 (FO 16/21)

Rozpočtové opatření č. 35/2021 (FO 17/21)

Rozpočtové opatření č. 36/2021 (FO 18/21)

Rozpočtové opatření č. 38/2021 (FO 19/21)

  1. Různé

Návrh na poskytnutí zápůjčky z FRB (FO 20/21)

 Obecně závazná vyhláška – požární řád města (OVV 11/21)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Cínovci – podání žádosti o dotaci do PZAD 2022 (SD 6/21)

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (SÚÚP 3/21)

Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem (SÚÚP 4/21)

Informace o uskutečněných výběrových řízení v červnu – srpnu 2021 (TO 57/21)

Zápis č. 11. ze dne 28. 06. 2021 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-48_web.doc 07.09.2021 724 KB
ZM-2-TO-49_web.doc 07.09.2021 485.5 KB
ZM-2-TO-50_web.doc 07.09.2021 3.2 MB
ZM-2-TO-51_web.doc 07.09.2021 1.2 MB
ZM-2-TO-52_web.doc 07.09.2021 503 KB
ZM-2-TO-53_web.doc 07.09.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-54_web.doc 07.09.2021 2.5 MB
ZM-2-TO-55_web.doc 07.09.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-56_web.doc 07.09.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-58_web.doc 07.09.2021 4.1 MB
ZM-2-TO-59_web.doc 07.09.2021 3.9 MB
ZM-2-TO-60_web.doc 07.09.2021 1.3 MB
ZM-2-TO-61_web.doc 07.09.2021 2.3 MB
ZM-2-TO-62_web.doc 07.09.2021 668.5 KB
ZM-2-TO-63_web.doc 07.09.2021 3.5 MB
ZM-2-TO-64_web.doc 07.09.2021 766.5 KB
ZM-2-TO-65_web.doc 07.09.2021 796 KB
ZM-2-TO-66_web.doc 07.09.2021 2.7 MB
ZM-2-TO-67_web.doc 07.09.2021 3.1 MB
ZM-3-FO-16_web.doc 07.09.2021 55 KB
ZM-3-FO-17_web.doc 07.09.2021 60 KB
ZM-3-FO-18_web.doc 07.09.2021 55 KB
ZM-3-FO-19_web.doc 07.09.2021 64.5 KB
ZM-4-FO-20_web.docx 07.09.2021 32.8 KB
ZM-4-OVV-11_web.doc 07.09.2021 123.5 KB
ZM-4-SD-6_web.docx 07.09.2021 20.3 KB
ZM-4-SÚ-3_web.docx 07.09.2021 536 KB
ZM-4-SÚ-4_web.docx 07.09.2021 450.4 KB
ZM-4-TO-57_web.doc 07.09.2021 55.5 KB