Zpět

Zastupitelstvo č. 19

Zpět na seznam článků

P o z v á n k a
na 19. zasedání Zastupitelstva města Dubí, které se bude konat ve středu dne 12. 05. 2021 od 18:00 hodin
v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3
Program:
1. Kontrola usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
Revokace usnesení ZM č. 428/17/2021 ze dne 27. 1. 2021 a schválení zveřejnění záměru (TO 20/21)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 1172 a část pozemku p. č. 1173/1 oba k. ú. Cínovec (TO 21/21)
Návrh na odkoupení pozemku p. č. 447/11 k. ú. Mstišov (TO 23/21)
Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 343/2 k. ú. Dubí u Teplic (TO 24/21)
Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 241/1 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 25/21)
Žádost o zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 698/20, 698/26, 698/27 k. ú. Dubí-Bystřice (TO 26/21)
Změna katastrální hranice mezi katastrálními území Běhánky a Dubí u Teplic (TO 27/21)
Návrh na bezúplatný převod veřejného osvětlení realizovaného v rámci akce „Mstišov - Obytná zóna Na Výsluní II“ (TO 28/21)
Změna Pravidel pro prodej nemovitého majetku (TO 29/21)
3. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 18/2021 (FO 8/21)
Rozpočtové opatření č. 19/2021 (FO 9/21)
Rozpočtové opatření č. 22/2021 (FO 10/21)
4. Různé
Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie, Cínovec – oprava fasády (SD 3/21)
Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe – smlouva o poskytnutí dotace (SD 4/21)
Obecně závazná vyhláška města Dubí, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství (TO 19/21)
Zápis č. 11 ze dne 03. 05. 2021 z jednání finančního výboru ZM Dubí
Zápis č. 10 ze dne 26. 04. 2021 z jednání kontrolního výboru ZM Dubí
V Dubí 03. 05. 2021

Ing. Petr Pípal
starosta města Dubí

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-2-TO-28.doc 06.05.2021 3.5 MB
ZM-2-TO-26.doc 06.05.2021 3.5 MB
ZM-4-SD-3.docx 06.05.2021 20.4 KB
ZM-4-TO-19-příloha č.1.pdf 06.05.2021 186.3 KB
ZM-4-TO-19.doc 06.05.2021 42.5 KB
ZM-4-SD-4.docx 06.05.2021 20.2 KB
ZM-3-FO-10.doc 06.05.2021 54 KB
ZM-2-TO-23.doc 06.05.2021 3.7 MB
ZM-3-FO-9.doc 06.05.2021 54.5 KB
ZM-3-FO-8.doc 06.05.2021 63 KB
ZM-2-TO-29.doc 06.05.2021 51.5 KB
ZM-2-TO-27.doc 06.05.2021 550.5 KB
ZM-2-TO-25.doc 06.05.2021 1 MB
ZM-2-TO-24.doc 06.05.2021 503 KB
ZM-2-TO-21.doc 06.05.2021 522 KB
ZM-2-TO-20.docx 06.05.2021 231.5 KB