Zpět

Zastupitelstvo č. 17

Zpět na seznam článků
  1. veřejné Zastupitelstvo města Dubí,

které se bude konat dne  27. 01. 2021 od 18:00 hodin

v Lidovém domě, Sadová 192, Dubí 3 

Program:

 1. Kontrola usnesení

 2. Majetkoprávní záležitosti

 Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 41, p. č. 181 a část pozemku p. č. 173/3 k. ú. Cínovec (TO 1/21)

Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 173/1 k. ú. Cínovec  (TO 2/21)

3. Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 3/2021 (FO 1/21)

4. Různé

Schválení spoluúčasti města na programu prevence kriminality (MP 1/21)

 Výkon služby člena ZM u JSDH Dubí  (OVV 1/21)

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce služeb č. 338/2018 uzavřené s firmou Marius Pedersen a.s.  (TO 3/21)

 V Dubí   18. 01. 2021

                                                                 

                                                                                                                 Ing. Petr Pípal

                                                                                                             starosta města Dubí

Pozn. Návštěvníky zasedání zastupitelstva žádáme o dodržování 3xR (Rouška, Ruce, Rozestupy)

Dokumenty

  Název Datum Velikost
ZM-4-TO-3.doc 18.01.2021 5.9 MB
ZM-2-TO-2.doc 18.01.2021 2.4 MB
ZM-4-OVV-1.doc 18.01.2021 45 KB
ZM-4-MP-1.doc 18.01.2021 43 KB
ZM-4-MP-1 - příloha.docx 18.01.2021 156.8 KB
ZM-2-TO-1.doc 18.01.2021 689.5 KB
ZM-3-FO-1.doc 18.01.2021 55 KB