Zpět

Materiály do Zastupitelstva města

Zastupitelstvo č. 14

Čtvrtek, 20.06.2024

P o z v á n k a   na 14. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 26. 06. 2024 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.    Program:   Kontrola usnesení       Majetkoprávní záležitosti Odkoupení pozemků st. p. č.  215 a p. č. 960/1 k. ú. Cínovec (TO 20/24) Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 295/2 a p. č. 295/6 k. ú. Cínovec (TO 21/24) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 268/2 k. ú. Drahůnky (TO 24/24) Zveřejnění zámě…

Zastupitelstvo č. 13

Úterý, 19.03.2024

P o z v á n k a   na 13. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 27. 03. 2024 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí. Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Pozemek p. č. 574/5 a části pozemků p. č. 564/26 a p. č. 564/25 k. ú. Dubí u Teplic – předžalobní výzva (TO 12/24) Pozemky p. č. 688/2, p. č. 704/2, p. č. 716/2 k. ú. Dubí-Pozorka – revokace usnesení (TO 13/24) Pozemek p. č. 519/18 k. ú. Dubí-Pozorka – re…

Zastupitelstvo č. 12

Čtvrtek, 18.01.2024

P o z v á n k a   na 12. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 24. 01. 2024 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.     Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 295/2 a pozemky p. č. 295/6 a p. č. 295/7 k. ú. Cínovec                      (TO 2/24) Bezúplatný převod pozemků p. č. 628/4, p. č. 628/5, p. č. 628/6 a p. č. 628/7 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 3/24) Prodej poze…

Zastupitelstvo č. 11

Pondělí, 04.12.2023

P o z v á n k a   na 11. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 06. 12. 2023 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.     Program:   (bod 1-4: neprojednané materiály z 9. ZM ze dne 08.11.2023)     Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 60/23) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 61/23) Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 94, p. č. 434/1…

Zastupitelstvo č. 10

Pondělí, 04.12.2023

P o z v á n k a   na 10. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 29. 11. 2023 od 18:00 hodin v Městském kulturním zařízení, Sadová 192, Dubí 3 - Pozorka.       Program:   Těžba a zpracování lithia – prezentace společností ČEZ a.s. a GEOMET s.r.o. Diskuse             V Dubí   10. 11. 2023                                                                                                                               Ing. Jiří Kašpar   …

Zastupitelstvo č. 9

Pondělí, 06.11.2023

P o z v á n k a   na 9. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 08. 11. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí. Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Odpis pohledávek včetně příslušenství (TO 60/23) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 440/3 k. ú. Cínovec (TO 61/23) Zveřejnění záměru prodat pozemky st. p. č. 94, p. č. 434/1, p. č. 444, p. č. 445, p. č. 446 a p. č. 1169/3                    k. ú. C…

Zastupitelstvo č. 8

Středa, 20.09.2023

P o z v á n k a   na 8. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 27. 09. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí. Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Zveřejnění záměru prodat části pozemků p. č. 89/2 a p. č. 447/1 oba k. ú. Mstišov (TO 46/23) Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 648/1 a pozemek p. č. 649/5 oba k. ú. Dubí-Pozorka (TO 47/23) Bezúplatný převod pozemků p. č. 403/9, 1255/37, 1255/82, 1…

Zastupitelstvo č. 7

Úterý, 01.08.2023

P o z v á n k a   na 7. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 09. 08. 2023 od 16:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.       Program:     „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“ – výsledek veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací (SD 10/23)   Výzva soudního exekutora oprávněnému, zda souhlasí se zastavením exekuce – spol. KAMSTAV, s.r.o. (FO 25/23)   Zápis č. 4 ze dne 28. 06. 2023 z jednání kontrolního výboru ZM Dub…

Zastupitelstvo č. 6

Pondělí, 04.12.2023

Město  Dubí starosta města – Ing. Jiří Kašpar   Ruská 264, 417 01 Dubí 1, Tel: 417571041-2, fax: 417 571 399 ,  e-mail: info@mesto-dubi.cz     P o z v á n k a   na 6. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 21. 06. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí. Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Prodej části pozemku p. č. 95/1 o výměře 28 m2 k. ú. Dubí-Pozorka (TO 35/23)   Prodej části pozemku p. č. 11…

Zastupitelstvo č. 5

Pondělí, 04.12.2023

P o z v á n k a   na 5. zasedání Zastupitelstva města Dubí,  které se bude konat ve středu dne 10. 05. 2023 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Dubí.       Program:   Kontrola usnesení   Majetkoprávní záležitosti Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 173/1 k. ú. Cínovec (TO 27/23)   Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 271/3 k. ú. Drahůnky (TO 28/23)   Prodej části pozemku p. č. 476/36 k. ú. Mstišov  (TO 32/23)   Zveřejnění záměru směnit pozemky…

Přejít na stránku: 1