Zpět

Realizované projekty

Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí

Název projektu: Podpora komunitní sociální práce ve městě Dubí Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016476 Na projekt je poskytována podpora EU. Účelem projektu je participace obyvatel Pozorky, aktivizovat je, posilovat jejich kompetence a připravenost k řešení vlastních problémů, zvyšovat jejich podíl na rozhodování a přejímání odpovědnosti a budovat takové aktivity, intervence a vazby, které budou odpovídat jejich potřebám. Projekt je realizován od května 2020 do 30. 6. 2022.

Protipovedňová opatření města Dubí

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Komunitní centrum

Komunitní centrum Dubí - Pozorka

MAS Cínovecko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Projekt s názvem: „Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme“   Semináře: Seminář pro členy koordinační pracovní skupiny a další pracovníky MAS v Dubí Seminář - Hovořme s venkovskými lidmi, podporujme jejich vzdělávání, ale především jim naslouchejme Seminář pro nové starosty, starostky, členy rad, předsedy výborů a komisí a další zastupitele územních s…

Mikroregion Cínovec

Projekt - Úloha obcí při realizaci regionální politiky, využití národních a evropských zdrojů; příklady dobré praxe, výměna zkušeností Program MMR: "Podpora obnovy venkova 2012" Dotační titul č, 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. Pozvánka II.pdf Pozvánka I.pdf Cílem projektu je zvýšení znalostí starostů, členů rad, členů zastupitelstev - zejména členů výborů a komisí obcí sdružených ve svazku obcí Mikroregion Cínovec i všech ostatních spolupracujících svazků obcí…

Podpora - Praxe - Profese

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji

Město Dubí je partnerem v projektu „Rovné příležitosti na trhu práce v Ústeckém kraji“, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Projekty ROP

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří

Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří Georgendorfer Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion E-mail: jan.setvak@krusnohori.czTelefon: (+420) 607 065 640  / (+420) 605 429 221 Pracoviště: Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01  Litvínov Datová schránka: 4uukqi7 Web: http://www.moldavska-zeleznice.cz | Web: http://www.flajsky-plavebni-kanal.eu | Web: http://www.cesky-jiretin.eu | Web: http://www.krusnohorske-noviny.cz Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u…

Kanalizace Dubí-Běhánky

Výstavba kanalizace v Běhánkách končí Náročná stavba se chýlí ke svému závěru. V létě roku 2016 byla zahájena výstavba nové kanalizace v Dubí v místní části Běhánky. Stavba trvala přes jeden rok a vyžádala si i dopravní omezení. Do výkopů bylo položeno 2 997 metrů nového potrubí. Na nový řád se připojí asi 250 stávajících obyvatel. Stavební práce již skončily a právě probíhá kolaudační řízení. Je velmi pozitivní, že se postupně daří odkanalizovat stále více domácností města Dubí. Občané z velk…

Přejít na stránku: 1