PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU - VÁNOCE 2022 Oznamujeme občanům, že ve dnech od 24. 12. 2022 do 31. 12. 2… více informací
Zpět

Odborné učebny ZŠ Dubí 2

Zpět na seznam článků

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009466  a   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16._075/0009465

Realizátor:

Město Dubí

Finanční zdroj:

11703  -  Integrovaný regionální operační program

Datum zahájení realizace projektu:          červen 2019   

Datum ukončení projektu:                         prosinec 2020

Základní charakteristika a cíle projektu:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben v objektech Základní školy v Dubí 2, a to s ohledem na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a na zvýšení klíčových kompetencí – cizí jazyky, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Výstupem projektu jsou 2 nové učebny a 1 kabinet s moderním a účelným vybavením pro výuku odborných předmětů.

Dokumenty