Zpět

Hospodaření města za rok 2022

Zpět na seznam článků

Na 30. jednání zastupitelstva byli zastupitelé informování o hospodaření města.

Informace finančního odboru k hospodaření města Dubí:

V 1. pololetí roku 2022 město dosáhlo celkových příjmů ve výši 127.309,10 tis. Kč a celkových výdajů ve výši 83.650,17 tis. Kč. Z celkového upraveného rozpočtu byly příjmy čerpány na 69,44 % a výdaje na 41,52 %. Rozpočet byl v tomto období upraven 46 rozpočtovými opatřeními.

Celkové zůstatky na účtech města Dubí činí k 31.8.2022 121.000.000,- Kč.

 

 

 

schválený rozpočet

rozpočet po změnách

výsledek od počátku roku

%RU

TŘÍDA 1

Daňové příjmy

100 160,00

102 110,35

64 069,08

62,74%

TŘÍDA 2

Nedaňové příjmy

11 720,00

11 970,00

4 949,87

41,35%

TŘÍDA 3

Kapitálové příjmy

4 000,00

53 552,75

53 167,81

99,28%

TŘÍDA 4

Přijaté transfery

14 200,00

15 700,64

5 122,34

19,64%

PŘÍJMY CELKEM

130 080,00

183 333,74

127 309,10

69,44%

TŘÍDA 5

Běžné výdaje

151 211,00

178 798,83

78 476,38

43,89%

TŘÍDA 6

Kapitálové výdaje

16 470,00

22 672,15

5 173,79

22,82%

VÝDAJE CELKEM

167 681,00

201 470,98

83 650,17

41,52%

 

Provozní (nekapitálové (příjmy)

 

 

74 141,29

66,78%

 

Běžné výdaje

 

 

78 476,38

43,89%

ROZDÍL

 

 

-4 335,09

 

 

Kapitálové příjmy

 

 

53 167,81

99,28%

 

Kapitálové výdaje

 

 

5 173,79

22,82%

ROZDÍL

 

 

47 994,02

 

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

 

 

43 658,93