Zpět

Aktuality

Novou knihu o Dubí zakoupíte na úřadě a v MIC

Sobota, 16.04.2022

Na podatelně městského úřadu a také v Městském informačním centru si od minulého týdne můžete zakoupit novou knihu o Dubí nazvanou Ve znamení Dubu. Kniha byla slavnostně pokřtěna ve čtvrtek 7. dubna v Domě porcelánu s modrou krví za účasti jejího autora, spirovatelele a publicisty Rostislava Křivánka.  Knihu vydalo město Dubí v nákladu 1000 kusů a obsahuje 168 stran textu a dobových i současných fotografií. Zakoupit lze za 290,-Kč.  

Změna dopravního značení v ulici Tichá

Pondělí, 11.04.2022

Upozorňujeme na změnu dopravního značení v ulici Tichá, která byla vyvolána potřebou zklidnění dopravy v této ulici. Během uzavírky Ruské ulice si tudy řidiči nelogicky na vzdory vyznačení objízdné trasy zkracují cestu a komplikují v Tiché ulici provoz. Navržené dopravní opatření neumožní průjezd ulice ani v jednom směru, čímž dojde k omezení provozu pouze na vozidla rezidentů. Toto opatření bude trvalé a zůstane v platnosti i po dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Ruská.  Změn…

Sbírka pro Ukrajinu končí 30. 3.

Pondělí, 28.03.2022

Město Dubí ve spolupráci s Českým červeným křížem připravilo od 7. března 2022 sbírku na pomoc Ukrajině. Kdo by se chtěl zapojit, najde sběrné místo i v Dubí v Domě porcelánu s modrou krví.  Sbírka v Domě porcelánu s modrou krví končí ve středu 30. 3. v 15 hodin.  Sbírka byla cílena na zdravotnický materiál, jako jsou hotové obvazy, obinadla, sterilní čtverce, cívkové náplasti, šátky trojcípé, termofólie/izotermické fólie, zaškrcovadla (min. šíře 6 cm), turnikety, dlahy typu SAM, rukavice vyše…

Otevření dětských hřišť

Čtvrtek, 17.03.2022

K 10.3. 2022 jsme otevřeli po zimní přestávce dětská hřiště ve Mstišově a v Bystřici. Všechna dětská hřiště ve městě tak již lze využívat každý den v době od 8 do 17 h., od 1. dubna se provozní doba prodlužuje do 20 h.  

Ztráta dodavatele energií - jak postupovat

Čtvrtek, 10.03.2022

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Rekonstrukce chodníků v ulici Ruská

Úterý, 08.03.2022

V úterý 8. března byly po zimní přestávce zahájeny práce na rekonstrukci chodníků v Ruské ulici. Práce aktuálně probíhají na levé straně v úseku mezi křižovatkou Na Výsluní a kruhovým objezdem. Po dokončení této etapy budou práce pokračovat na pravé straně ulice. Práce by měly být ukončeny v červnu letošního roku. Projektem jsou v řešené lokalitě upraveny 4 stávající autobusové zastávky, rekonstruovány 4 přechody pro chodce a veřejné osvětlení, včetně přeložky optiky MP. Podél komunikace rovněž…

Mohlo by Vás zajímat - sadové úpravy pod kostelem

Úterý, 08.03.2022

Město Dubí ze střednědobého plánování připravuje sadové úpravy v ulici Ruská pod kostelem. Tyto úpravy by měly logicky navazovat na park v Dubí 1 a současný park v okolí kostela.

Pomozme společně lidem na Ukrajině

Úterý, 08.03.2022

Město Dubí ve spolupráci s Českým červeným křížem připravilo od 7. března 2022 sbírku na pomoc Ukrajině. Kdo by se chtěl zapojit, najde sběrné místo i v Dubí v Domě porcelánu s modrou krví.  Sbírka probíhá do odvolání ve dnech: pondělí až sobota od   9:00 do 12:00 hodin   Dále i v odpoledních hodinách                         pondělí a středa    od 13:00 do 19:00 hodin                             Sbírka je cílena na zdravotnický materiál, jako jsou hotové obvazy, obinadla, sterilní čtv…

Pomoc Ukrajině - informace o školní docházce

Čtvrtek, 03.03.2022

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Pomoc Ukrajině - Výzva

Čtvrtek, 03.03.2022

Vážení občané, obracíme se na Vás touto cestou s dotazem, který směřuje k volným kapacitám ubytování na území našeho města, a to poskytovaných bezplatně i za úplatu, za účelem možného ubytování ukrajinských uprchlíků. Tato informace nám poslouží k zmapování situace pro učinění nabídky možného ubytování zejména ukrajinských žen a dětí. Tyto informace nám prosím předávejte prostřednictvím mailové korespondence na adresu: kindl@mesto-dubi.cz. Ing. Petr Pípal – starosta PhDr. Jiří Šiller - míst…

Přejít na stránku: 12412