Zpět

Aktuality

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Dubí

Středa, 25.10.2023

Dobrovolní hasiči z Dubí dostali od Ústeckého kraje dotaci, mají nové vybavení.     Z programu 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, obrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje získala jednotka SDH města Dubí dotaci. Ústecký kraj v soulad…

APK - Asistent prevence kriminality

Úterý, 24.10.2023

Posílení prevence kriminality ve městě Dubí reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_018/0000382 Projekt přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí občanů města Dubí, k ochraně bezpečnosti osob a majetku a dále k zajištění dohledu nad dodržováním vyhlášek města v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku s důrazem na čistotu a klid na veřejných prostranstvích. Nástrojem k tomu bude udržení stálé pochůzkové služby asistentů prevence kriminality v části Pozorka a rozšíření do části Bystřice. Kindl

Vyhodnocení ankety

Středa, 11.10.2023

Vyhodnocení ankety. Průzkum zájmu o zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí.Anketa byla zveřejněna na webových a facebookových stránkách města a v srpnovém a zářijovém vydání Dubského zpravodaje s možností vyjádření se do 30.9.2023.Celkem se ankety zúčastnilo 260 respondentů. Z tohoto počtu 252 občanů má zájem o přistavení hnědé nádoby na bioodpad k nemovitosti a 8 občanů zájem nemá.O zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob od jednotlivých nemovitos…

Dotazník k plánované rekonstrukci sportovního areálu na Rudolfce

Středa, 16.08.2023

Připravujeme plán rekonstrukce sportovního areálu na Rudolfce v Dubí a chceme vás do toho zapojit. Rádi bychom areál změnili tak, aby vás návštěvy těšily a každý si tam našel svoji aktivitu. Abyste se mohli setkávat, sportovat, chodit na kulturní akce a aby se zabavili i ti nejmenší. Proto bychom vás chtěli poprosit o vyplnění dotazníku. Za 10 minut máte hotovo a my získáme velmi cenné informace. Moc děkujeme. Dotazník najdete zde: https://forms.gle/snekepCQRptwys139

Anketa - zájem o svoz bioodpadu

Úterý, 15.08.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Mstišov - změna svozu duonádob

Pátek, 28.07.2023

Svoz duonádob ve Mstišově se přesouvá na sudý týden v pátek. První svoz proběhne 11.8.2023. Jedná se o ulice Dvojhradí, Hornická osada, K Emance, Mírová, nám. Svobody, Pod Lesem, Podkrušnohorská, Školní a U Dvojhradí. Děkujeme za pochopení Město Dubí, technický odbor

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Pondělí, 17.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25, § 172 a § 173 správního řádu, ve v…

Změna termínu otevření koupaliště

Pátek, 14.07.2023

Z důvodu poruchy bazénového vysavače nebude od pondělí 17.7. otevřeno koupaliště. O termínu otevření vás budeme informovat. Technický odbor.

Otevření koupaliště

Úterý, 04.07.2023

Provoz koupaliště bude po provedené opravě zahájen dne 17.7.2023. Provozní doba koupaliště: pondělí až neděle od 9.00 do 19.00 hodin. Cena vstupného zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, a to: děti do 6 let – zdarma děti od 6 do 18 let – 50 Kč dospělí – 100 Kč držitelé ZTP – 50 Kč důchodci nad 65 let – 50 Kč

Prohlášení starosty

Neděle, 02.07.2023

Vážení spoluobčané,vzhledem k událostem posledních dní, kdy se rozjela lživá a štvavá kampaň s cílem pošpinit vedení města, jsem se rozhodl vydat prohlášení. Pevně věřím, že slušnost, pokora a otevřenost do politiky patří. Rád bych proto předešel dalším lžím ve věci koupě nemovitosti na Střední č. p. 14. Jedná se o dům se stodolou a zahradou, jehož pozemek sousedí s ulicemi Střední a Tramvajní. Odkup byl schválen usnesením zastupitelstva č. 81/3/2023 (pro 9, proti 7) za kupní cenu 3,2 milionu ko…

Přejít na stránku: 24514