Zpět

Aktuality

Datové schránky od 1.1.2023

Středa, 09.11.2022

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Bezpečnost v Dubí

Úterý, 01.11.2022

Vážení spoluobčané, vzhledem k obměně vedení města a navazování spolupráce s Městskou policií Dubí, bychom měli na Vás otázku ohledně bezpečnosti v našem městě. Je dle Vás lokalita, která vyžaduje větší pozornost policie? A v čem by podle Vás měla spočívat? Budeme rádi za Vaše podněty. K odpovědím a podnětům využijte naší anketu na webových stránkách https://www.mesto-dubi.cz/mestsky-urad/ankety, nebo je zašlete na e-mail aplikace@mesto-dubi.cz, můžete také využít mobilní aplikaci Město Dubí -…

Dočasné uzavření hlavního vchodu městského úřadu

Pátek, 14.10.2022

Ve dnech 17. - 19. 10. 2022 bude z důvodu pokládky dlažby uzavřen hlavní vchod do budovy městského úřadu. Přístup do budovy a na podatelnu bude zajištěn bočním vchodem, vlevo od parkoviště návštěvníků úřadu. Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Informace Správy hřbitova v Novosedlicích

Středa, 12.10.2022

Správa hřbitova v Novosedlicích informuje o změně otevírací doby, a to v souvislosti se vstupem do období zimního času: ve středu 2. listopadu, v Den památky zesnulých, je prodloužena otevírací doba hřbitova, a to do 20:00 hodin. V době od 3. listopadu po dobu platnosti zimního času bude hřbitov přístupný dennodenně od 8:00 hodin do 17:00 hodin. Pro vstup na hřbitov je možno celoročně využívat jak hlavní bránu, tak rovněž tzv. zadní vchod z Bystřické ulice.

Žádost o darování vánočního stromu a chvojí

Středa, 05.10.2022

Žádost o darování vánočního stromu a chvojí   Uvažujete-li v nejbližší době o kácení jehličnatého stromu, který se nachází na vašem pozemku, nabídněte nám jej jako vánoční strom ke kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie. Strom by měl být 8 – 10 metrů vysoký, pravidelně rostlý, smrk nebo jedle, v místě dostupném pro příjezd autojeřábu, nákladní soupravy a autoplošiny nutných pro jeho pokácení a převoz.   Uvítáme rovněž nabídku většího množství smrkového nebo jedlového chvojí pro výzdobu ad…

Za porcelánem do Dubí

Pondělí, 03.10.2022

Městské informační centrum Dubí ve spolupráci s akciovou společností Český porcelán opět od října 2022 nabízí možnost nahlédnout do výroby dubské porcelánky prostřednictvím exkurze pro školní a organizované skupiny.   Exkurze do závodu s téměř 160 letou tradicí výroby nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do procesu vzniku porcelánu. Prostřednictvím prohlídky s průvodcem zjistíte, jaké postupy a technologie jsou potřeba pro vytvoření světoznámého cibuláku.  Více informací najdete zde.

Výstavba chodníku v ul. Dubská v Dubí – Běhánkách, II.etapa

Úterý, 27.09.2022

Investiční akce - Výstavba chodníku v ul. Dubská v Dubí – Běhánkách, II.etapa. V 38.týdnu tohoto roku začaly práce na výstavbě chodníku v ul. Dubská. V první řadě bude provedena firmou CETIN a.s. překládka sítě elektronických komunikací, na kterou naváže výstavba chodníku. Práce by měly být ukončeny dle smlouvy o dílo nejpozději do 4.12.2022 a město za ně zaplatí 3.682.487,15 Kč vč. DPH. Provoz v obou směrech bude zachován při zúžení vozovky.  Technický odbor

Milostivé léto II - informace

Úterý, 27.09.2022

V období od 1.9.2022 do 30.11.2022 může povinný výhodněji uspokojit dluhy vymáhané v exekuci. Je však zapotřebí exekutora doporučeným dopisem požádat o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II. Milostivé léto lze využít pouze u exekucí, které vymáhá soukromý exekutor a kde na straně oprávněného stojí veřejnoprávní subjekt (tj. veřejné instituce či státní firmy). Rovněž takovéto exekuce musejí být zahájeny před 28.10.2021. Podrobnější informace obsahuje přiložený leták z díl…

Omezení provozu bankomatu u městského úřadu

Čtvrtek, 22.09.2022

V pondělí 26.9.2022 započne oprava hlavního vstupu do budovy Městského úřadu Dubí. Po dobu provádění stavebních prací bude z důvodu zvýšené prašnosti mimo provoz bankomat České spořitelny. Vstup do budovy nebude omezen, dbejte však zvýšené opatrnosti. Předpokládaná doba trvání stavebních prací jsou 2 týdny. O ukončení rekonstrukce a obnovení provozu bankomatu vás budeme informovat.

Bezpečnostní situace - INFORMACE

Úterý, 13.09.2022

Vážení občané, dne 30. 8. 2022 ve sportovním areálu SK Dubí se starosta Ing. Petr Pípal setkal s občany zejména z  městských částí Bystřice a Běhánky, aby je informoval o situaci, která vznikla po napadení občanů dne 20.8.2022 ve večerních hodinách partou výtržníků, následné vlně emocí a šíření různých informací. Vaše hojná účast (přes 300 osob) jasně deklarovala, že stejně jako městská policie a Město Dubí dáváte bezpečnost svého okolí na první místo. V takovém případě je nutné konat a jednat…

Přejít na stránku: 12414