Zpět

Aktuality

Výstavba chodníku v ul. Dubská v Dubí – Běhánkách, II.etapa

Úterý, 27.09.2022

Investiční akce - Výstavba chodníku v ul. Dubská v Dubí – Běhánkách, II.etapa. V 38.týdnu tohoto roku začaly práce na výstavbě chodníku v ul. Dubská. V první řadě bude provedena firmou CETIN a.s. překládka sítě elektronických komunikací, na kterou naváže výstavba chodníku. Práce by měly být ukončeny dle smlouvy o dílo nejpozději do 4.12.2022 a město za ně zaplatí 3.682.487,15 Kč vč. DPH. Provoz v obou směrech bude zachován při zúžení vozovky.  Technický odbor

Milostivé léto II - informace

Úterý, 27.09.2022

V období od 1.9.2022 do 30.11.2022 může povinný výhodněji uspokojit dluhy vymáhané v exekuci. Je však zapotřebí exekutora doporučeným dopisem požádat o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II. Milostivé léto lze využít pouze u exekucí, které vymáhá soukromý exekutor a kde na straně oprávněného stojí veřejnoprávní subjekt (tj. veřejné instituce či státní firmy). Rovněž takovéto exekuce musejí být zahájeny před 28.10.2021. Podrobnější informace obsahuje přiložený leták z díl…

Omezení provozu bankomatu u městského úřadu

Čtvrtek, 22.09.2022

V pondělí 26.9.2022 započne oprava hlavního vstupu do budovy Městského úřadu Dubí. Po dobu provádění stavebních prací bude z důvodu zvýšené prašnosti mimo provoz bankomat České spořitelny. Vstup do budovy nebude omezen, dbejte však zvýšené opatrnosti. Předpokládaná doba trvání stavebních prací jsou 2 týdny. O ukončení rekonstrukce a obnovení provozu bankomatu vás budeme informovat.

Bezpečnostní situace - INFORMACE

Úterý, 13.09.2022

Vážení občané, dne 30. 8. 2022 ve sportovním areálu SK Dubí se starosta Ing. Petr Pípal setkal s občany zejména z  městských částí Bystřice a Běhánky, aby je informoval o situaci, která vznikla po napadení občanů dne 20.8.2022 ve večerních hodinách partou výtržníků, následné vlně emocí a šíření různých informací. Vaše hojná účast (přes 300 osob) jasně deklarovala, že stejně jako městská policie a Město Dubí dáváte bezpečnost svého okolí na první místo. V takovém případě je nutné konat a jednat…

Oprava chybného data prodeje slepiček v Dubském zpravodaji

Úterý, 13.09.2022

Do aktuálního Dubského zpravodaje se nám vloudilo chybné datum konání prodeje slepiček. Za chybu se omlouváme, níže nejdete správné datum. PRODEJ SLEPIČEK Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 220 -269,- Kč/ ks Prodej: 17. 9. 2022 Dubí - u porcelánky - 11.15 hod. Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840. ww…

Pozvánka na setkání občanů městské části Drahůnky - Realizace akce „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“

Úterý, 06.09.2022

Realizace akce „Dubí, Drahůnky – splašková kanalizace“ Kde:  sportovní hala „Rudolfova Huť“, Sportovní 200/1, 417 02 Dubí – Běhánky Kdy:  12. 9. 2022 od 18:00 hod.  Za Město Dubí se zúčastní: Starosta Petr Pípal Odbor města – správa dotací Technický odbor Dále: zástupci firmy PROVOD – Inženýrská společnost, s.r.o., zpracovatel projektové dokumentace                                                                Ing. Petr Pípal                                                       …

Pozvánka na setkání občanů městských částí Bystřice a Běhánky

Pátek, 26.08.2022

 Vážení občané městských částí Bystřice a Běhánky, vzhledem k situaci, která vznikla po napadení občanů dne 20.8.2022 ve večerních hodinách partou výtržníků, následné vlně emocí a šíření různých informací, si vás dovoluji pozvat na setkání občanů, které se bude konat  dne 30. srpna 2022 v 17 hodin ve sportovním areálu SK DUBÍ Sportovní ulice 200, Dubí 2. Na tomto setkání budete informováni o celé události a o následných opatřeních, které by měly zabránit  opakování podobných incidentů. Na set…

Uzavírka Ruské ulice v úseku od křižovatky s ul. Střední po křižovatku s ul. K. H. Borovského

Pondělí, 01.08.2022

Vážení občané, tak jak se pomalu blíží dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Ruská, přinášíme vám aktuální informaci o termínu znovu zprůjezdnění této ulice. Původní termín dokončení stavby je aktuálně, z důvodu výskytu nepředpokládaných víceprací, posunut z 31.8. na 30.9.2022. Následně měl být ze strany Ředitelství silnic a dálnic zrekonstruován povrch vozovky Ruské ulice v úseku od okružní křižovatky s ulicemi Novosedlická a Mírová po křižovatku s ulicí K.H.Borovského. Jelikož …

Přivítání nových občánků města Dubí

Pondělí, 01.08.2022

Informace pro rodiče V sobotu 17. září 2022 připravuje Město Dubí slavnostní obřad „Přivítání nových občánků města Dubí do života“. Pokud máte zájem zúčastnit se s Vaším miminkem slavnostního obřadu, přihlaste se na Městském úřadě Dubí.Uzávěrka přihlášek na podzimní termín bude 20.08.2022. Kontakt: tel. + 420 417 554 611 matrika

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Středa, 27.07.2022

  Níže je odkaz na aktuální informace k požáru v Českosaském Švýcarsku a na opatření Ústeckého kraje ke zvýšenému nebezpečí požárů. Další odkaz je k „Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů“. https://www.kr-ustecky.cz/pozar-v-ceskem-svycarsku/ds-100821 https://www.kr-ustecky.cz/vyhlaseni-doby-zvyseneho-nebezpeci-vzniku-pozaru/d-1768912

Přejít na stránku: 12414