Zpět

Aktuality

Vyhodnocení ankety

Středa, 11.10.2023

Vyhodnocení ankety. Průzkum zájmu o zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob ve městě Dubí.Anketa byla zveřejněna na webových a facebookových stránkách města a v srpnovém a zářijovém vydání Dubského zpravodaje s možností vyjádření se do 30.9.2023.Celkem se ankety zúčastnilo 260 respondentů. Z tohoto počtu 252 občanů má zájem o přistavení hnědé nádoby na bioodpad k nemovitosti a 8 občanů zájem nemá.O zavedení svozu biologicky rozložitelných odpadů z nádob od jednotlivých nemovitos…

Dotazník k plánované rekonstrukci sportovního areálu na Rudolfce

Středa, 16.08.2023

Připravujeme plán rekonstrukce sportovního areálu na Rudolfce v Dubí a chceme vás do toho zapojit. Rádi bychom areál změnili tak, aby vás návštěvy těšily a každý si tam našel svoji aktivitu. Abyste se mohli setkávat, sportovat, chodit na kulturní akce a aby se zabavili i ti nejmenší. Proto bychom vás chtěli poprosit o vyplnění dotazníku. Za 10 minut máte hotovo a my získáme velmi cenné informace. Moc děkujeme. Dotazník najdete zde: https://forms.gle/snekepCQRptwys139

Anketa - zájem o svoz bioodpadu

Úterý, 15.08.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Mstišov - změna svozu duonádob

Pátek, 28.07.2023

Svoz duonádob ve Mstišově se přesouvá na sudý týden v pátek. První svoz proběhne 11.8.2023. Jedná se o ulice Dvojhradí, Hornická osada, K Emance, Mírová, nám. Svobody, Pod Lesem, Podkrušnohorská, Školní a U Dvojhradí. Děkujeme za pochopení Město Dubí, technický odbor

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY

Pondělí, 17.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAOPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25, § 172 a § 173 správního řádu, ve v…

Změna termínu otevření koupaliště

Pátek, 14.07.2023

Z důvodu poruchy bazénového vysavače nebude od pondělí 17.7. otevřeno koupaliště. O termínu otevření vás budeme informovat. Technický odbor.

Otevření koupaliště

Úterý, 04.07.2023

Provoz koupaliště bude po provedené opravě zahájen dne 17.7.2023. Provozní doba koupaliště: pondělí až neděle od 9.00 do 19.00 hodin. Cena vstupného zůstává ve stejné výši jako v loňském roce, a to: děti do 6 let – zdarma děti od 6 do 18 let – 50 Kč dospělí – 100 Kč držitelé ZTP – 50 Kč důchodci nad 65 let – 50 Kč

Prohlášení starosty

Neděle, 02.07.2023

Vážení spoluobčané,vzhledem k událostem posledních dní, kdy se rozjela lživá a štvavá kampaň s cílem pošpinit vedení města, jsem se rozhodl vydat prohlášení. Pevně věřím, že slušnost, pokora a otevřenost do politiky patří. Rád bych proto předešel dalším lžím ve věci koupě nemovitosti na Střední č. p. 14. Jedná se o dům se stodolou a zahradou, jehož pozemek sousedí s ulicemi Střední a Tramvajní. Odkup byl schválen usnesením zastupitelstva č. 81/3/2023 (pro 9, proti 7) za kupní cenu 3,2 milionu ko…

BEZPLATNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Čtvrtek, 13.04.2023

Městský úřad Dubí ve spolupráci se společností Marius Pedersen a.s. vybavenou speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů organizuje svoz nebezpečného odpadu. Tato akce se uskuteční v sobotu 20.5.2023 dle stanoveného harmonogramu 8:00 – 8:15 hod. – Pozorka - u kapličky8:20 – 8:35 hod. – Mstišov - náměstí Svobody8:50 – 9:05 hod. – Cínovec - u autobusové zastávky u hraničního přechodu9:15 – 9:30 hod. – Dubí I - u zámečku9:35 – 9:50 hod. – Dubí I - Školní náměstí9:55 – 10:10 hod. – Český por…

Testování - HIV, Syfilis, Hepatitidy

Středa, 08.03.2023

Dne 21.3.2023 od 16:00 do 19:00 bude probíhat na parkovišti u organizace Květina z.s., Mírova 325/4a Dubí zdarma a anonymě testování na HIV, Syfilis a Hepatitidy. Informace naleznete také v přiloženém PDF letáku. 

Přejít na stránku: 24514