Zpět

Rekonstrukce chodníků v ulici Ruská

Zpět na seznam článků

V úterý 8. března byly po zimní přestávce zahájeny práce na rekonstrukci chodníků v Ruské ulici. Práce aktuálně probíhají na levé straně v úseku mezi křižovatkou Na Výsluní a kruhovým objezdem. Po dokončení této etapy budou práce pokračovat na pravé straně ulice. Práce by měly být ukončeny v červnu letošního roku.

Projektem jsou v řešené lokalitě upraveny 4 stávající autobusové zastávky, rekonstruovány 4 přechody pro chodce a veřejné osvětlení, včetně přeložky optiky MP. Podél komunikace rovněž vzniknou 2 nová místa pro bezpečné přecházení chodců (v ulici Údolí a Na Výsluní). V rámci mobiliáře budou pořízeny 2 autobusové přístřešky. Veškeré stavební úpravy proběhnou dle zásad bezbariérovosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.