Zpět

Otevření dětských hřišť

Zpět na seznam článků

Od dnešního dne (pondělí 12. 4. 2021) budou opět otevřena všechna dětská hřiště na území města Dubí, tj. hřiště v ulicích K. Světlé, Mírová, Školní, Tovární, Školní náměstí a na Cínovci. Otevřeno je rovněž workoutové hřiště v ulici K. Světlé.

Při návštěvě hřišť dodržujte aktuálně platná nařízení týkající se pohybu a setkávání osob ve venkovních prostorách a respektujte pravidla stanovená provozními řády jednotlivých hřišť.

Bc. Lukáš Jačka

referent technického odboru Městského úřadu Dubí