Zpět

Informace k investičním akcím města

Zpět na seznam článků

Rekonstrukce chodníků v ulici Ruská

V rámci této stavby budou rekonstruovány chodníky podél komunikace č. I/8 v úseku od křižovatky K.H. Borovského po kruhový objezd (Pohraniční stráže, Krušnohorská). Dále budou v projektem řešené lokalitě upraveny 4 stávající autobusové zastávky, rekonstruovány 4 přechody pro chodce a vyměněno veřejné osvětlení.

V současné době probíhají práce na 2. úseku (křižovatka Mstišovská – křižovatka Údolí).

Dle harmonogramu prací by měly být v letošním roce dokončeny i úseky č. 3 (křižovatka Údolí – křižovatka Na Výsluní) a č. 4 (křižovatka Na Výsluní – křižovatka Důl Bedřich).

Stavba bude dokončena po zimní přestávce v příštím roce levou stranou ve směru do Teplic.

Termín dokončení stavby je do 30.6.2022.

 

Rekonstrukce vozovky v ulici Mstišovská od Ruské ke garážím

V rámci této stavby bude rozšířena vozovka, upraveno vodorovné dopravní značení v křižovatce a zřízen nový chodník.

Tato stavba navazuje na rekonstrukci chodníků v Ruské ulici.

V současné době probíhá pokládka podkladních vrstev, následovat bude osazení obrub, výstavba chodníku a pokládka živice.

V případě, že to bude s ohledem na bezpečnost provozu a probíhající stavební práce možné, bude úsek provizorně zprůjezdněn a opětovně uzavřen až před pokládkou živice.

Termín dokončení stavby je do 11.11.2021.

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Ruská od kruhového objezdu v Pozorce po křižovatku s ulicí Kolonie

V rámci této stavby bude vyměněno kabelové vedení, 13 stožárů veřejného osvětlení a na dalších 8 budou vyměněna svítidla.

Termín zahájení prací je 4.10.2021. V rámci stavby dojde k částečnému uzavření vozovky a chodníku v úseku od čerpací stanice po Kolonii, a to v době od 7 h do 14.30 h.

Termín dokončení stavby je do 30.11.2021.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Mstišovská.pdf 16.09.2021 506.8 KB
Ruská1.pdf 16.09.2021 1.2 MB
Ruská2.pdf 16.09.2021 2.5 MB
Ruská3.pdf 16.09.2021 3.8 MB
Ruská4.pdf 16.09.2021 2.2 MB
Ruská VO .jpg 16.09.2021 285.4 KB