ZTRÁTY A NÁLEZY

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

ZTRÁTY A NÁLEZY

Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo jí ztratil, nebo vlastníkovi věci.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nepovažuje-li se za věc opuštěnou (definice níže), předá nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do 3 dnů!!!

věc opuštěná:

a) je zřejmý vlastníkův úmysl se věci zbavit (např. věci odloženy u kontejnerů, nebo v jejich blízkosti apod.)
§ 1045 - Věc, která nikomu nepatří, si každý může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci. Movitá věc, kterou vlastník opustil, protože jí nechce jako svou držet, nikomu nepatří.

b) vlastník věci nevykonal vlastnické právo po dobu 3 let

c) věc nepatrné hodnoty, která byla ponechána na místě veřejně přístupném (poškozené věci, věci drobné hodnoty, apod.)

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti (doklad s fotografií) a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru k dalšímu opatření, nesmějí být vráceny.

Možno je odevzdávat nálezy, které mají trvalou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené ( např. jídlo ) a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy ( chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, zvířata, autovraky apod.)

 

 

Město Dubí eviduje tyto nálezy:

 

N 2/2016 - bankovka

N 3/2016 - bankovky v celkové hodnotě 300,- Kč

N 5/2016 - zvedák + krumpáč

N 6/2016 - kleště + svítilna

 

N 2/2018 - svazek klíčů včetně čipu

N 3/2018 - mobilní telefon Lenovo

N 4/2018 - kola na automobil, sada nářadí, klíč

N 5/2018 - hotovost v celkové hodnotě 2000,- Kč

N 6/2018 - peněženka cizího státního příslušníka

N 7/2018 -

N 8/2018 - peněženka včetně hotovosti a příslušenství

N 9/2018 - vstupní čipová karta + smlouva

N 10/2018 - peněženka včetně hotovosti

N 11/2018 - finanční hotovost v celkové výši 400,- Kč

N 12/2018 - dámská peněženka + hotovost (valuty)

N 13/2018 - svazek klíčů + čip

N 14/2018 - svazek klíču s visačkami

N 15/2018 - jízdní kolo

N 16/2018 - samostatný klíč FAB

 

N 1/2019 - černé pouzdro s hotovostí

N 2/2019 - úhlová bruska

N 3/2019 - 2x jízdní kolo (dětské)

N 4/2019 - křovinořez

N 5/2019 - sekáček, kleště, bunda

N 6/2019 - dětské kolo

N 7/2019 - peněženka maskáčová

N 8/2019 - peněženka kožená pánská černá

N 9/2019 - zelený batoh včetně mob.tel Nokia, brýlí a nože

N 10/2019 - peněženka hnědá pánská

N 11/2019 - 2ks klíčů na ocelovém kroužku

 

N 1/2020 - mobilní telefon LG

N 2/2020 - mobilní telefon Samsung (pošk.display) + pouzdro

N 3/2020 - klíče v černé koženkouvém pouzdře

N 4/2020 - jízdní kolo červené vč. příslušenství

 

Vydání věci
O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v pracovní dny, na podatelně Městského úřadu Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí.


Při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat svoji totožnost, prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil, uvést dobu, kdy a kde byla věc ztracena, sdělit popis hledané věci, provést úhradu nákladů, které městu prokazatelně vznikly (poštovné, přepravné, parkovné), provést úhradu nálezného.


Bližší informace týkající se evidence ztrát a nálezů získáte na podatelně Městského úřadu Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí, tel. 417 554 613, e-mail:
info@mesto-dubi.cz

 

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník