Volby Senát 2020

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Volby Senát 2020

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., s datem rozeslání dne 27. ledna 2020, vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Teplice a stanovil dny jejich konání na pátek 27. března 2020 a sobotu 28. března 2020.

Případné druhé kolo voleb se uskuteční v pátek 3. dubna 2020 a v sobotu 4. dubna 2020.

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ 2. KOLA DOPLŃOVACÍCH VOLEB DO SENÁTU

2. kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná

ve dnech 12. a 13. června 2020.

Hlasovací lístky postupujících kandidátů na senátora obdrží voliči přímo ve volební místnosti.

Hlasovací lístky nebudou rozesílány voličům předem z důvodu krátkého časového úseku mezi 1. a 2. kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

Do 2. kola postoupili kandidáti na senátora:

č. 5 - Bc. Hynek Hanza

č. 9 - RNDr. Zdeněk Bergman

Voliči volí ve stejných volebních místnostech jako v 1. kole voleb.

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Prezident republiky stanovil nový termín voleb na 5. a 6. června 2020 (Rozhodnutí prezidenta republiky č. 240/2020 Sb.), případné druhé kolo se tedy bude konat o týden později, tj. 12. a 13. června 2020.

Časy voleb:

dne 5. června 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 6. června 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

Obálky s hlasovacími lístky jsou distribuovány prostřednictvím České pošty. Na obálce je také vyznačeno číslo a sídlo volebního okrsku voliče.

Voličům, kterým byla v souvislosti s nemocí COVID-19 nařízena karanténa, nebude umožněno volit (ani v místě bydliště) - jedná se o překážku ve výkonu volebního práva.

Vstup do volebních místností bude možný při dodržování hygienických opatření (dle směrnice MV-710708/OV-2020) a to:

- zakrytí dýchacích cest (rouškou, nebo obdobným ochranným prostředkem)

- dodržovat rozestupy 2m  a to i před volební místností

-  omezení doby ve volební místnosti na nezbytně nutnou

Doposud učiněné úkony v rámci těchto voleb jsou platné (zák. č. 187/2020 Sb.), platí tedy složení OVK, losování předsedů a místopředsedů apod.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů bylo stanoveno na 28. května 2020 v Estrádním sále DK v Teplicích ve 13.00 hod.

 

Odkaz na webové stránky MVČR - https://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-volebni-obvod-c-32-teplice.aspx

 

 

 

 

 

další informace budeme průběžně doplňovat

 

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník