Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Volby Senát 2020 - nové termíny

Prezident republiky stanovil nový termín voleb na 5. a 6. června 2020 (Rozhodnutí prezidenta republiky č. 240/2020 Sb.), případné druhé kolo se tedy bude konat o týden později, tj. 12. a 13. června 2020. Doposud učiněné úkony v rámci těchto voleb jsou platné (zák. č. 187/2020 Sb.), platí tedy složení OVK, losování předsedů a místopředsedů apod. Školení ...

Prezident republiky stanovil nový termín voleb na 5. a 6. června 2020 (Rozhodnutí prezidenta republiky č. 240/2020 Sb.), případné druhé kolo se tedy bude konat o týden později, tj. 12. a 13. června 2020.

Obálky s hlasovacími lístky jsou distribuovány prostřednictvím České pošty. Na obálce je také vyznačeno číslo a sídlo volebního okrsku voliče.

 

Voličům, kterým byla v souvislosti s nemocí COVID-19 nařízena karanténa, nebude umožněno volit (ani v místě bydliště) - jedná se o překážku ve výkonnu volebního práva.

Vstup do volebních místností bude za možný při dodržování hygienických opatření (dle směrnice MV-710708/OV-2020) a to:

- zakrytí dýchacích cest (rouškou, nebo obdobným ochranným prostředkem)

- dodržovat rozestupy 2m  a to i před volební místností

-  omezení doby ve volební místnosti na nezbytně nutnou

 

Doposud učiněné úkony v rámci těchto voleb jsou platné (zák. č. 187/2020 Sb.), platí tedy složení OVK, losování předsedů a místopředsedů apod.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů bylo stanoveno na 28. května 2020 v Estrádním sále DK v Teplicích ve 13.00 hod.

 

V případě dotazů kontaktuje Odbor vnitřních věcí MěÚ - tel. 417 554 613 / 776 170 826

12.05.2020 14:21

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník