Úřední deska

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Úřední deska

Archiv úřední desky  Registr smluv  Archiv registru smluv

Město Dubí - TO - Záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 586/1, k.ú. Běhánky

Město Dubí - TO - Záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 586/1, k.ú. Běhánky

22.02.2018 11:08

Vyvěšeno 22.02.2018 Sejmuto 26.03.2018

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1226/2018/TO, k.ú. Dubí u Teplic

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1226/2018/TO, k.ú. Dubí u Teplic

22.02.2018 09:12

Vyvěšeno 22.02.2018 Sejmuto 02.03.2018

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1226/2018/TO, k.ú. Dubí u Teplic

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1226/2018/TO, k.ú. Dubí u Teplic

22.02.2018 09:12

Vyvěšeno 22.02.2018 Sejmuto 02.03.2018

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1268/2018/TO, k.ú. Dubí - Běhánky.

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1268/2018/TO, k.ú. Dubí - Běhánky.

22.02.2018 09:11

Vyvěšeno 22.02.2018 Sejmuto 02.03.2018

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1227/2018/TO, k.ú. Dubí Bystřice

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1227/2018/TO, k.ú. Dubí Bystřice

22.02.2018 09:09

Vyvěšeno 22.02.2018 Sejmuto 02.03.2018

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1105/2018/TO, k.ú. Dubí u Teplic

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení správního řízení o ochraně přírody a krajiny- čj. 1105/2018/TO, k.ú. Dubí u Teplic

22.02.2018 07:31

Vyvěšeno 22.02.2018 Sejmuto 02.03.2018

Ex. úřad Litoměřice-JUDr. Mareš - Usnesení o nařízení dražebního jednání , povinný Jiří Divíšek

Ex. úřad Litoměřice-JUDr. Mareš - Usnesení o nařízení dražebního jednání , povinný Jiří Divíšek

21.02.2018 13:48

Vyvěšeno 21.02.2018 Sejmuto 08.03.2018

Magistrát města Ústí nad Labem-odbor dopravy a majetku -Veřejná vyhláška -oznámení o možnosti převzít písemnost -J.Weingart

Magistrát města Ústí nad Labem -odbor dopravy a majetku -Veřejná vyhláška -oznámení o možnosti převzít písemnost -J.Weingart

20.02.2018 13:33

Vyvěšeno 20.02.2018 Sejmuto 08.03.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

19.02.2018 15:10

Vyvěšeno 19.02.2018 Sejmuto 14.02.2019

Městský úřad Dubí - SÚ - V eřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - NEW VISION s.r.o.

Městský úřad Dubí - SÚ - V eřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - NEW VISION s.r.o.

16.02.2018 11:15

Vyvěšeno 16.02.2018 Sejmuto 06.03.2018

Ex. úřad Cheb, Mgr. David Koncz - Usnesení - Dražební vyhláška - povinný: Jiří Trochta

Ex. úřad Cheb, Mgr. David Koncz - Usnesení - Dražební vyhláška - povinný: Jiří Trochta

16.02.2018 11:14

Vyvěšeno 16.02.2018 Sejmuto 03.03.2018

Ústecký kraj - Dražební vyhláška č.44/29Z/2016 -Dobrovolná dražba opakovaná -pozemek v k.ú.Dubí u Teplic-p.p.č.874/6

Ústecký kraj - Dražební vyhláška č.44/29Z/2016 -Dobrovolná dražba opakovaná -pozemek v k.ú.Dubí u Teplic-p.p.č.874/6

16.02.2018 09:09

Vyvěšeno 16.02.2018 Sejmuto 03.03.2018

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dubí - k.ú. Cínovec pp.č. 1178/11, Dubí - silnice č. II/0088

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dubí - k.ú. Cínovec pp.č. 1178/11, Dubí - silnice č. II/0088

16.02.2018 09:00

Vyvěšeno 16.02.2018 Sejmuto 03.03.2018

Exekutorský úřad Ústí nad Labem - Usnesení o nařízení dražebního jednání -Elektronická dražba -č.j. 0136 EX 366/14-68

Exekutorský úřad Ústí nad Labem - Usnesení o nařízení dražebního jednání -Elektronická dražba -č.j. 0136 EX 366/14-68

15.02.2018 07:54

Vyvěšeno 15.02.2018 Sejmuto 02.03.2018

Město Dubí - OVV -Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017

Město Dubí - OVV -Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2017

14.02.2018 13:44

Vyvěšeno 14.02.2018 Sejmuto 01.03.2018

Město Dubí -Výzva zájemcům o zakázku malého rozsahu dle směrnice SM 01/2017 - opravy výtluků na MK ve městě Dubí v roce 2018

Město Dubí -Výzva zájemcům o zakázku malého rozsahu dle směrnice SM 01/2017 - opravy výtluků na MK ve městě Dubí v roce 2018

12.02.2018 14:50

Vyvěšeno 12.02.2018 Sejmuto 26.02.2018

Město Dubí - TO -záměr dle §39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích -Záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č.40/3 v k.ú. Cínovec

Město Dubí - TO -záměr dle §39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích -Záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č.40/3 v k.ú. Cínovec

09.02.2018 08:53

Vyvěšeno 09.02.2018 Sejmuto 11.03.2018

Dažby PROST s.r.o. - Dražební vyhláška - č.j.11018 - elektronická dražba 21.3.2018 v 15.15 hod.

Dažby PROST s.r.o. - Dražební vyhláška - č.j.11018 - elektronická dražba 21.3.2018 v 15.15 hod.

08.02.2018 13:52

Vyvěšeno 08.02.2018 Sejmuto 23.02.2018

Exekutorský úřad Mělník -Usnesení --zrušení usnesení -JUDr.Roman Chaloupka -k.ú.Dubí u Teplice -LV 712

Exekutorský úřad Mělník - Usnesení - zrušení usnesení - JUDr.Roman Chaloupka - k.ú.Dubí u Teplice  - LV 712

06.02.2018 08:05

Vyvěšeno 06.02.2018 Sejmuto 22.02.2018

Ex. úřad Plzeň - sever-JUDr. Vendula Flajšhausová - Usnesení - Dražební vyhláška - povinný Kříž Lubomír

Ex. úřad Plzeň - sever-JUDr. Vendula Flajšhausová - Usnesení - Dražební vyhláška - povinný Kříž Lubomír

30.01.2018 11:21

Vyvěšeno 30.01.2018 Sejmuto 20.04.2018

Mikroregion Cínovec - Rozpočtové opatření č. 01/2017

Mikroregion Cínovec - Rozpočtové opatření č. 01/2017

21.12.2017 10:04

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2018

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2018

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2018

21.12.2017 10:03

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2018

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

21.12.2017 10:01

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2022

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků p.č. 366 + 407/1 k.ú.Mstišov

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků p.č. 366 + 407/1 k.ú.Mstišov

27.11.2017 12:37

Vyvěšeno 27.11.2017 Sejmuto 28.02.2018

Termíny sňatečných obřadů pro rok 2018

Termíny sňatečných obřadů pro rok 2018

08.11.2017 12:46

Vyvěšeno 08.11.2017 Sejmuto 31.12.2018

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník