Úřední deska

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Úřední deska

Archiv úřední desky  Registr smluv  Archiv registru smluv

Město Dubí - TO - Záměr pronájmu části nemovitosti k podnikání

Město Dubí - TO - Záměr pronájmu části nemovitosti - lékárna - Krušnohorská 41, Dubí

18.04.2019 11:04

Vyvěšeno 18.04.2019 Sejmuto 03.05.2019

Krajský úřad Ústeckého kraje - Opatření obecné povahy - Provádění oprav VO

Krajský úřad Ústeckého kraje - Opatření obecné povahy - Provádění oprav VO

17.04.2019 14:27

Vyvěšeno 17.04.2019 Sejmuto 02.05.2019

Město Dubí - OVV - Vysvětlení, změna zadávací dokumentace -č. 1

Město Dubí - OVV - Vysvětlení, změna zadávací dokumentace -č. 1 k zadávacím podmínkám - veřejná zakázka Poskytování telekomunikačních služeb

15.04.2019 16:30

Vyvěšeno 15.04.2019 Sejmuto 24.04.2019

Doplňující informace č.1 k zadávacím podmínkám výzvy Poskytování telekomunikačních služeb pro město Dubí na období 6-2019 až 6-2023

Doplňující informace č.1 k zadávacím podmínkám výzvy Poskytování telekomunikačních služeb pro město Dubí na období 6-2019 až 6-2023

15.04.2019 16:09

Vyvěšeno 15.04.2019 Sejmuto 24.04.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č.188/2, k. ú. Dubí - Bystřice

11.04.2019 13:47

Vyvěšeno 11.04.2019 Sejmuto 11.05.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 458, k.ú. Dubí Bystřice

11.04.2019 13:47

Vyvěšeno 11.04.2019 Sejmuto 11.05.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 53/1, k.ú. Mstišov

11.04.2019 13:46

Vyvěšeno 11.04.2019 Sejmuto 11.05.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 119, k. p. Dubí Pozorka

11.04.2019 13:45

Vyvěšeno 11.04.2019 Sejmuto 11.05.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 190, k.ú. Dubí - Pozorka

11.04.2019 13:43

Vyvěšeno 11.04.2019 Sejmuto 11.05.2019

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Lidická p.p.č. 333/1,k.ú. DUbí

11.04.2019 11:23

Vyvěšeno 11.04.2019 Sejmuto 26.04.2019

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. U Hříště čp. 277, k.ú. DUbí

09.04.2019 13:05

Vyvěšeno 09.04.2019 Sejmuto 24.04.2019

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích -ul. Dubská, k.ú. Dubí

09.04.2019 13:04

Vyvěšeno 09.04.2019 Sejmuto 24.04.2019

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Komenského námeěstí, k.ú. Dubí-Drahůnky

09.04.2019 13:03

Vyvěšeno 09.04.2019 Sejmuto 24.04.2019

Město Dubí - Starosta -Zrušení výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu -Oprava 4 dveří kostela v Dubí 1

Město Dubí - Starosta -Zrušení výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu -Oprava 4 dveří kostela v Dubí 1

08.04.2019 08:20

Vyvěšeno 08.04.2019 Sejmuto 23.04.2019

Starosta města Dubí - Informace o počtu a sídle volebních okrsků a volebních místností pro volby do EP konané 24. a 25. května 2019

Starosta města Dubí - Informace o počtu a sídle volebních okrsků a volebních místností pro volby do EP konané 24. a 25. května 2019

08.04.2019 07:52

Vyvěšeno 08.04.2019 Sejmuto 25.05.2019

Ex. úřad Most JUDr. Paraska - Dražební vyhláška

Ex. úřad Most JUDr. Paraska - Dražební vyhláška - nemovitost čp. 421 Dubí

08.04.2019 07:49

Vyvěšeno 08.04.2019 Sejmuto 23.04.2019

Město Dubí - správa majetku - volný byt k pronájmu

Město Dubí - správa majetku - volný byt č. 7 k pronájmu - Ruská 184, Dubí 3

05.04.2019 10:09

Vyvěšeno 05.04.2019 Sejmuto 20.04.2019

Město Dubí - zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky domu

Město Dubí - zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky domu - Komunitní centrum Dubí Pozorka

04.04.2019 11:01

Vyvěšeno 04.04.2019 Sejmuto 23.04.2019

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - odchylení v lesním zákoně

04.04.2019 10:33

Vyvěšeno 04.04.2019 Sejmuto 06.05.2019

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Dražební vyhláška -dražba movitých věcí -č.j.958975/19/2514-00540

Finanční úřad pro Ústecký kraj - Dražební vyhláška -dražba movitých věcí -č.j.958975/19/2514-00540

03.04.2019 15:34

Vyvěšeno 03.04.2019 Sejmuto 25.04.2019

Exekutorský úřad Klatovy - usnesení -Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nem. věci

Exekutorský úřad Klatovy - usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nem. věci -č.j.120EX 18738/11 - 182

03.04.2019 14:52

Vyvěšeno 03.04.2019 Sejmuto 18.04.2019

Magistrát města Teplice - Odbor sociálních věcí -Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu obecné povahy

Magistrát města Teplice - Odbor sociálních věcí -Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu obecné povahy

03.04.2019 09:32

Vyvěšeno 03.04.2019 Sejmuto 18.04.2019

Starosta města Dubí - Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. květne 2019

Starosta města Dubí - Stanovení min. počtu členů okrskových  volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. květne 2019

25.03.2019 08:09

Vyvěšeno 25.03.2019 Sejmuto 25.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

27.02.2019 11:11

Vyvěšeno 27.02.2019 Sejmuto 02.04.2020

Město Dubí -Rozpočet města Dubí na rok 2019

Město Dubí -Rozpočet města Dubí na rok 2019

07.01.2019 14:09

Vyvěšeno 07.01.2019 Sejmuto 31.12.2019

Město Dubí -Rozpočtový výhled města na roky 2019-2021

Město Dubí -Rozpočtový výhled města na roky 2019-2021

07.01.2019 13:00

Vyvěšeno 07.01.2019 Sejmuto 30.04.2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2019

21.12.2018 11:58

Vyvěšeno 21.12.2018 Sejmuto 31.12.2019

Městský úřad Dubí -Termíny sňatečných obřadů pro rok 2019

Městský úřad Dubí -Termíny sňatečných obřadů pro rok 2019

06.11.2018 11:07

Vyvěšeno 06.11.2018 Sejmuto 21.12.2019

Město Dubí - FO - Rozpočtová opatřní na rok 2018

Město Dubí - FO - Rozpočtová opatřní na rok 2018

19.10.2018 10:30

Vyvěšeno 19.10.2018 Sejmuto 15.08.2019

Mikroregion Cínovec - Závěrečný účet -Údaje o ročním hospodaření svazku za rok 2017

Mikroregion Cínovec - Závěrečný účet -Údaje o ročním hospodaření svazku za rok 2017

28.06.2018 12:54

Vyvěšeno 28.06.2018 Sejmuto 30.06.2019

Město Dubí -ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA DUBÍ 2017

Město Dubí -ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA DUBÍ 2017

26.06.2018 10:39

Vyvěšeno 26.06.2018 Sejmuto 21.07.2019

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

21.12.2017 10:01

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2022

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník