Úřední deska

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Úřední deska

Archiv úřední desky  Registr smluv  Archiv registru smluv

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - p.p.č. 1255/97, Dubí - Cínovec

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - p.p.č. 1255/97, Dubí - Cínovec

23.04.2018 12:55

Vyvěšeno 23.04.2018 Sejmuto 08.05.2018

Krajský úřad Ústeckého kraje -Závěr zjišťovacího řízení -rozhodnutí -doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Ústeckého kraje -Závěr zjišťovacího řízení -rozhodnutí -doručované veřejnou vyhláškou

23.04.2018 12:39

Vyvěšeno 23.04.2018 Sejmuto 09.05.2018

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK -Kolonie , Dubí

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK -Kolonie , Dubí

19.04.2018 13:04

Vyvěšeno 19.04.2018 Sejmuto 05.05.2018

Ex. úřad Cheb, Mgr. David Koncz - Usnesení - Dražební vyhláška - povinný: Josef Malár

Ex. úřad Cheb, Mgr. David Koncz - Usnesení - Dražební vyhláška - povinný: Josef Malár

19.04.2018 13:03

Vyvěšeno 19.04.2018 Sejmuto 04.05.2018

Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na PK

Krajský úřad Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy -stanovení přechodné úpravy provozu na PK

18.04.2018 17:15

Vyvěšeno 18.04.2018 Sejmuto 04.05.2018

Městský úřad Bílina - Veřejná vyhláška -vedoucí finančního odd.- vymáhání pohledávek

Městský úřad Bílina - Veřejná vyhláška -vedoucí finančního odd.- vymáhání pohledávek

18.04.2018 17:14

Vyvěšeno 18.04.2018 Sejmuto 04.05.2018

Česká republika -Státní pozemkový úřad -Oznámení o zamýšleném převodu

Česká republika -Státní pozemkový úřad -Oznámení o zamýšleném převodu

18.04.2018 12:57

Vyvěšeno 18.04.2018 Sejmuto 18.07.2018

Magistrát města Ústí nad Labem-odbor dopravy a majetku -Veřejná vyhláška -oznámení o možnosti převzít písemnost -J.Weingart-Telnice -výstavba komunikace pro pěší

Magistrát města Ústí nad Labem-odbor dopravy a majetku -Veřejná vyhláška -oznámení o možnosti převzít písemnost -J.Weingart-Telnice -výstavba komunikace pro pěší

13.04.2018 10:54

Vyvěšeno 13.04.2018 Sejmuto 29.04.2018

Město Dubí -TO -zveřejňuje podle §39 odst.1 zák.č.128/2000Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu nemovitosti -pozemek p.č.1201/1 v k.ú. Dubí u Teplic

Město Dubí -TO -zveřejňuje podle §39 odst.1 zák.č.128/2000Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu nemovitosti -pozemek p.č.1201/1 v k.ú. Dubí u Teplic

13.04.2018 09:50

Vyvěšeno 13.04.2018 Sejmuto 29.04.2018

MgM Teplice -Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK -Lidická ,Dubí

MgM Teplice -Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK -Lidická ,Dubí

11.04.2018 13:17

Vyvěšeno 11.04.2018 Sejmuto 27.04.2018

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hornická osada, Dubí - Mstišov

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Hornická osada, Dubí - Mstišov

10.04.2018 11:22

Vyvěšeno 10.04.2018 Sejmuto 26.04.2018

Krajský úřad ÚK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komun. silnice I. tř. č. I/8 Dubí, ul. Ruská - rekonstrukce plynovovdu

Krajský úřad ÚK - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komun. silnice I. tř. č. I/8 Dubí, ul. Ruská - rekonstrukce plynovovdu

10.04.2018 08:10

Vyvěšeno 10.04.2018 Sejmuto 26.04.2018

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - část pozemku p.č. 219/1 - k.ú. Drahůnky

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí -  část pozemku p.č. 219/1 - k.ú. Drahůnky

05.04.2018 08:16

Vyvěšeno 05.04.2018 Sejmuto 07.05.2018

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - pozemek p.č. 459 a část pozemku p.č. 551/44 - k.ú. DUbí

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - pozemek p.č. 459 a část pozemku p.č. 551/44 - k.ú. DUbí

05.04.2018 08:15

Vyvěšeno 05.04.2018 Sejmuto 07.05.2018

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - část pozemku p.č. 696/8, k.ú. Dubí - Bystřice

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - část pozemku p.č. 696/8, k.ú. Dubí - Bystřice

05.04.2018 08:10

Vyvěšeno 05.04.2018 Sejmuto 07.05.2018

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - pozemek p.č. 470/18 - k.ú. Mstišov

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - pozemek p.č. 470/18 - k.ú. Mstišov

05.04.2018 08:09

Vyvěšeno 05.04.2018 Sejmuto 07.05.2018

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - pozemek p.č. 273/4, p.č. 273/5, p.č. 634/24, p.č. 634/25 - k.ú. Dubí - Bystřice

Město Dubí - TO - Zveřejnění převodu nemovitostí - pozemek p.č. 273/4, p.č. 273/5, p.č. 634/24, p.č. 634/25 - k.ú. Dubí - Bystřice

05.04.2018 07:53

Vyvěšeno 05.04.2018 Sejmuto 07.05.2018

Město Dubí - TO -záměr dle §39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích -část pozemku .čp 219/1 v k.ú. Drahůnky

Město Dubí - TO -záměr dle §39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích -část pozemku .čp 219/1 v k.ú. Drahůnky

28.03.2018 10:35

Vyvěšeno 28.03.2018 Sejmuto 28.04.2018

Dražbyprost s.r.o. - Dražební vyhláška čj. 11018

Dražbyprost s.r.o. - Dražební vyhláška čj. 11018

26.03.2018 13:50

Vyvěšeno 26.03.2018 Sejmuto 25.04.2018

Zastupitelstvo města Dubí - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Dubí - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města

22.03.2018 09:09

Vyvěšeno 22.03.2018 Sejmuto 07.12.2018

Městský úřad Dubí - TO - Výzva k odstranění vraku z místní komunikace Krušnohorská - Dacia

Městský úřad Dubí - TO - Výzva k odstranění vraku z místní komunikace Krušnohorská - Dacia

07.03.2018 13:03

Vyvěšeno 07.03.2018 Sejmuto 09.05.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

19.02.2018 15:10

Vyvěšeno 19.02.2018 Sejmuto 14.02.2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočtové opatření č. 01/2017

Mikroregion Cínovec - Rozpočtové opatření č. 01/2017

21.12.2017 10:04

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2018

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2018

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2018

21.12.2017 10:03

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2018

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

21.12.2017 10:01

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2022

Termíny sňatečných obřadů pro rok 2018

Termíny sňatečných obřadů pro rok 2018

08.11.2017 12:46

Vyvěšeno 08.11.2017 Sejmuto 31.12.2018

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník