Úřední deska

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Úřední deska

Archiv úřední desky  Registr smluv  Archiv registru smluv

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení spr.řízení - kácení dřevin rostoucí mimo les - č.j.6987/2019/TO -p.p.č.11 v k.ú. Běhánky

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení spr.řízení - kácení dřevin rostoucí mimo les - č.j.6987/2019/TO -p.p.č.11 v k.ú. Běhánky

04.12.2019 13:00

Vyvěšeno 04.12.2019 Sejmuto 12.12.2019

Město Dubí - starosta - Svolání na 9. ZM Dubí

Město Dubí - starosta - Svolání na 9. ZM Dubí

04.12.2019 09:58

Vyvěšeno 04.12.2019 Sejmuto 11.12.2019

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplnění připomínek nebo námitek ke Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

03.12.2019 08:33

Vyvěšeno 03.12.2019 Sejmuto 18.12.2019

Mikroregion Cínovec -NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Mikroregion Cínovec -NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

03.12.2019 08:31

Vyvěšeno 03.12.2019 Sejmuto 20.12.2019

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení spr.řízení - kácení dřevin rostoucí mimo les - č.j.6972/2019/TO -p.p.č.1109 v k.ú. Dubí u Teplic

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení spr.řízení - kácení dřevin rostoucí mimo les - č.j.6972/2019/TO -p.p.č.1109 v k.ú. Dubí u Teplic

03.12.2019 08:29

Vyvěšeno 03.12.2019 Sejmuto 11.12.2019

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení spr.řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les - č.j.6878/2019/TO -p.p.č.945/2 v k.ú. Dubí u Teplic

Městský úřad Dubí - TO - Informace o zahájení spr.řízení - kácení dřevin rostoucích mimo les - č.j.6878/2019/TO -p.p.č.945/2 v  k.ú. Dubí u Teplic

28.11.2019 13:23

Vyvěšeno 28.11.2019 Sejmuto 06.12.2019

Město Dubí - záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č. 372 v k.ú. Běhánky

Město Dubí  - záměr převodu nemovitosti - část pozemku  p.č. 372 v k.ú. Běhánky

26.11.2019 13:00

Vyvěšeno 26.11.2019 Sejmuto 26.12.2019

Město Dubí - záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č. 497/1 a p.č.496/1 k.ú. Běhánky

Město Dubí - záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č. 497/1 a p.č.496/1 k.ú. Běhánky

26.11.2019 12:58

Vyvěšeno 26.11.2019 Sejmuto 26.12.2019

Město Dubí - záměr převodu nemovitosti - pozemky p.č.496/7 a 496/8 v k.ú. Běhánky

Město Dubí  - záměr převodu nemovitosti - pozemky p.č.496/7 a 496/8 v k.ú. Běhánky

26.11.2019 12:56

Vyvěšeno 26.11.2019 Sejmuto 26.12.2019

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k.ú. Cínovec

26.11.2019 12:42

Vyvěšeno 26.11.2019 Sejmuto 11.12.2019

Město Dubí - záměr převodu nemovitostí -pozemek p.č.303 , k.ú.Cínovec

Město Dubí - záměr převodu nemovitostí  -pozemek  p.č.303 , k.ú.Cínovec

25.11.2019 13:54

Vyvěšeno 25.11.2019 Sejmuto 25.12.2019

Město Dubí - záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č.241/1 , k.ú.Dubí - Bystřice

Město Dubí - záměr převodu nemovitostí - část pozemku p.č.241/1 , k.ú.Dubí - Bystřice

25.11.2019 13:52

Vyvěšeno 25.11.2019 Sejmuto 25.12.2019

Ústecký kraj, Ústí nad Labem - Návrh rozpočtu

Ústecký kraj, Ústí nad Labem - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020

22.11.2019 11:30

Vyvěšeno 22.11.2019 Sejmuto 09.12.2019

Město Dubí - Návrh rozpočtu města Dubí na rok 2020

Město Dubí - Návrh rozpočtu města Dubí na rok 2020

20.11.2019 13:34

Vyvěšeno 20.11.2019 Sejmuto 20.12.2019

Městský úřad Dubí - Termíny sňatečných obřadů pro rok 2020

Městský úřad Dubí - Termíny sňatečných obřadů pro rok 2020

07.11.2019 13:33

Vyvěšeno 07.11.2019 Sejmuto 11.12.2020

Ex. úřad Liberec, Mgr. Petr Polanský - Usnesení Další dražba

Ex. úřad Liberec, Mgr. Petr Polanský - Usnesení Další dražba - č.j. 131 EX 2981, povinný" František Bujna

24.10.2019 09:20

Vyvěšeno 24.10.2019 Sejmuto 24.10.2019

Město Dubí - Nařízení města Dubí č.2/2019

Město Dubí - Nařízení města Dubí č.2/2019 - o vymezení místních komunikací a chodníků , na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

01.10.2019 09:29

Vyvěšeno 01.10.2019 Sejmuto 01.04.2020

Město Dubí - Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

Město Dubí - Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

19.09.2019 11:22

Vyvěšeno 19.09.2019 Sejmuto 31.12.2021

ČEZ Distribuce , a.s.-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce , a.s.-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18.09.2019 12:46

Vyvěšeno 18.09.2019 Sejmuto 31.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

21.08.2019 12:56

Vyvěšeno 21.08.2019 Sejmuto 15.08.2020

Městský úřad Dubí - FO - Závěrečný účet města Dubí 2018

Městský úřad Dubí - FO - Závěrečný účet města Dubí 2018

15.07.2019 13:10

Vyvěšeno 15.07.2019 Sejmuto 30.06.2020

Mikroregion Cínovec- Závěrečný účet - roční hospodaření za rok 2018

Mikroregion Cínovec  - Závěrečný účet - roční hospodaření za rok 2018

11.07.2019 13:15

Vyvěšeno 11.07.2019 Sejmuto 30.06.2020

Město Dubí -Rozpočet města Dubí na rok 2019

Město Dubí -Rozpočet města Dubí na rok 2019

07.01.2019 14:09

Vyvěšeno 07.01.2019 Sejmuto 31.12.2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2019

21.12.2018 11:58

Vyvěšeno 21.12.2018 Sejmuto 31.12.2019

Městský úřad Dubí -Termíny sňatečných obřadů pro rok 2019

Městský úřad Dubí -Termíny sňatečných obřadů pro rok 2019

06.11.2018 11:07

Vyvěšeno 06.11.2018 Sejmuto 21.12.2019

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

21.12.2017 10:01

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2022

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník