Úřední deska

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Úřední deska

Archiv úřední desky  Registr smluv  Archiv registru smluv

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Husová, k.p. Dubí

17.10.2019 13:09

Vyvěšeno 17.10.2019 Sejmuto 01.11.2019

Městský úřad - TO - Informace o zahájení SŘ

Městský  úřad - TO - Informace o zahájení SŘ - kácení dřevin - u p.p.p.č. 788/1, k.ú. Dubí, č.j. 6040/2019/TO

17.10.2019 13:08

Vyvěšeno 17.10.2019 Sejmuto 25.10.2019

Exekutorský úřad Šumperk -Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - č.j.139 EX 24533/18 - 062

Exekutorský úřad Šumperk -Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - č.j.139 EX 24533/18 - 062

14.10.2019 10:45

Vyvěšeno 14.10.2019 Sejmuto 29.10.2019

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Mírová, K.H. Borovského, Úzká, K. Čapka, Bílinská, Tyršova, J. Hory, Vančurovo nám., - k.ú. Dubí

11.10.2019 08:31

Vyvěšeno 11.10.2019 Sejmuto 28.10.2019

Městský úřad - TO - Informace o zahájení SŘ

Městský  úřad - TO - Informace o zahájení SŘ - kácení dřevin - na pozemku p.p.č. 449/5, k.p. Běhánky

09.10.2019 14:48

Vyvěšeno 09.10.2019 Sejmuto 17.10.2019

Městský úřad - TO - Informace o zahájení SŘ

Městský  úřad - TO - Informace o zahájení SŘ - kácení dřevin - na pozemku p.p.č. 112/7, k.ú. Dubí Bystřice

09.10.2019 14:47

Vyvěšeno 09.10.2019 Sejmuto 17.10.2019

Exekutorský úřad Plzeň - Usnesení - Dražební vyhláška -elektronická dražba č.j.106 EX 3139/10-117

Exekutorský úřad Plzeň - Usnesení - Dražební vyhláška -elektronická dražba č.j.106 EX 3139/10-117

09.10.2019 13:21

Vyvěšeno 09.10.2019 Sejmuto 24.10.2019

Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých - č.j.074 EX 07605/11-114

Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých - č.j.074 EX 07605/11-114

08.10.2019 08:36

Vyvěšeno 08.10.2019 Sejmuto 23.10.2019

Celní úřad pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Celní úřad pro Ústecký kraj - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

03.10.2019 08:38

Vyvěšeno 03.10.2019 Sejmuto 18.10.2019

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebího jednání -č.j.179 EX126/19-45

Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení dražebího jednání -č.j.179 EX126/19-45

02.10.2019 13:06

Vyvěšeno 02.10.2019 Sejmuto 17.10.2019

Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí

Plán zimní údržby místních komunikací města Dubí

01.10.2019 09:46

Vyvěšeno 01.10.2019 Sejmuto 01.11.2019

Město Dubí - Nařízení města Dubí č.2/2019

Město Dubí - Nařízení města Dubí č.2/2019 - o vymezení místních komunikací a chodníků , na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

01.10.2019 09:29

Vyvěšeno 01.10.2019 Sejmuto 01.04.2020

Město Dubí - Nařízení města Dubí č.1/2019

Město Dubí - Nařízení města Dubí č.1/2019 - O rozsahu , způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území města Dubí v zimním období

01.10.2019 09:08

Vyvěšeno 01.10.2019 Sejmuto 01.11.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Oznámení o výběr. řízení s aukcí č.UTP /102/2019 v k.ú. Dubí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Oznámení o výběr. řízení s aukcí č.UTP /102/2019 v k.ú. Dubí

30.09.2019 16:48

Vyvěšeno 30.09.2019 Sejmuto 22.10.2019

Město Dubí - TO - Zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 211/5 v k.ú.Mstišov

Město Dubí - TO - Zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č. 211/5 v k.ú.Mstišov

30.09.2019 13:22

Vyvěšeno 30.09.2019 Sejmuto 30.10.2019

Město Dubí -TO - Zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.551/44 v k.ú. Dubí u Teplic

Město Dubí -TO -Zveřeňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.551/44 v k.ú. Dubí u Teplic

30.09.2019 13:19

Vyvěšeno 30.09.2019 Sejmuto 30.10.2019

Město Dubí - TO - Zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.551/44 v k.ú.Dubí u Teplic

Město Dubí - TO - Zveřejňuje záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č.551/44 v k.ú.Dubí u Teplic

30.09.2019 13:17

Vyvěšeno 30.09.2019 Sejmuto 30.10.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - částt pozemku p.č. 188/2, k.ú. Dubí

26.09.2019 13:09

Vyvěšeno 26.09.2019 Sejmuto 28.10.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - pozemek p.č.. 48/1 a část pozemku p.č. 409/3, k.ú. Běhánky

26.09.2019 13:05

Vyvěšeno 26.09.2019 Sejmuto 28.10.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č. 154/1, k.p. Dubí Bystřice

26.09.2019 13:03

Vyvěšeno 26.09.2019 Sejmuto 28.10.2019

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti

Město Dubí - TO - záměr převodu nemovitosti - část pozemku p.č. 555/1, k. ú. Dubí u Teplic

26.09.2019 11:10

Vyvěšeno 26.09.2019 Sejmuto 28.10.2019

Město Dubí - Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

Město Dubí - Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022

19.09.2019 11:22

Vyvěšeno 19.09.2019 Sejmuto 31.12.2021

ČEZ Distribuce , a.s.-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce , a.s.-UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18.09.2019 12:46

Vyvěšeno 18.09.2019 Sejmuto 31.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

21.08.2019 12:56

Vyvěšeno 21.08.2019 Sejmuto 15.08.2020

Městský úřad Dubí - FO - Závěrečný účet města Dubí 2018

Městský úřad Dubí - FO - Závěrečný účet města Dubí 2018

15.07.2019 13:10

Vyvěšeno 15.07.2019 Sejmuto 30.06.2020

Mikroregion Cínovec- Závěrečný účet - roční hospodaření za rok 2018

Mikroregion Cínovec  - Závěrečný účet - roční hospodaření za rok 2018

11.07.2019 13:15

Vyvěšeno 11.07.2019 Sejmuto 30.06.2020

Město Dubí -Rozpočet města Dubí na rok 2019

Město Dubí -Rozpočet města Dubí na rok 2019

07.01.2019 14:09

Vyvěšeno 07.01.2019 Sejmuto 31.12.2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2019

21.12.2018 11:58

Vyvěšeno 21.12.2018 Sejmuto 31.12.2019

Městský úřad Dubí -Termíny sňatečných obřadů pro rok 2019

Městský úřad Dubí -Termíny sňatečných obřadů pro rok 2019

06.11.2018 11:07

Vyvěšeno 06.11.2018 Sejmuto 21.12.2019

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

21.12.2017 10:01

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2022

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník