Úřední deska

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Úřední deska

Archiv úřední desky  Registr smluv  Archiv registru smluv

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK -Důl Bedřich , Dubí

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK -Důl Bedřich , Dubí

25.06.2018 13:13

Vyvěšeno 25.06.2018 Sejmuto 10.07.2018

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK -Bílinská , Dubí

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK -Bílinská ,  Dubí

25.06.2018 13:10

Vyvěšeno 25.06.2018 Sejmuto 10.07.2018

JUDr.Dalimil Mika -Usnesení -Dražební vyhláška o proveden í elektronické dražby nemovitých věcí -LV.7394 ,k.ú.Bílina

JUDr.Dalimil Mika -Usnesení -Dražební vyhláška o proveden í elektronické dražby nemovitých věcí -LV.7394 ,k.ú.Bílina

25.06.2018 09:01

Vyvěšeno 25.06.2018 Sejmuto 25.07.2018

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška -oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke - Stanovení místní úpravy provozu na PK -silnice II.a II.třídy

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška -oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke  - Stanovení místní úpravy provozu na PK -silnice II.a II.třídy

25.06.2018 08:18

Vyvěšeno 25.06.2018 Sejmuto 10.07.2018

JUDr. Jitka Satrapová - Usnesení ve věci pozůstalosti po Ladislavu Valentovi

JUDr. Jitka Satrapová - Usnesení ve věci pozůstalosti po Ladislavu Valentovi

21.06.2018 10:08

Vyvěšeno 21.06.2018 Sejmuto 21.12.2018

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK - Dubí , Školní nám. , oprava fasády

Magistrát města Teplice -Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přech.úpravy provozu na PK - Dubí , Školní nám. , oprava fasády

21.06.2018 09:58

Vyvěšeno 21.06.2018 Sejmuto 06.07.2018

Město Dubí - starosta - Svolání na 30 veřejné Zastupitelstvo města Dubí - 25.06.2018 od 16:30 hodin v obřadní síní MěÚ Dubí

Město Dubí - starosta - Svolání na 30 veřejné Zastupitelstvo města Dubí - 25.06.2018 od 16:30 hodin v obřadní síní MěÚ Dubí

18.06.2018 15:56

Vyvěšeno 18.06.2018 Sejmuto 25.06.2018

MgM Tce - OD - Oznámení o zahájení stavebního řízení Rekonstrukce povrchů v ul. Drahůnská a B. Němcové - Dubí

MgM Tce - OD - Oznámení o zahájení stavebního řízení   Rekonstrukce povrchů v ul. Drahůnská a B. Němcové - Dubí

18.06.2018 13:38

Vyvěšeno 18.06.2018 Sejmuto 03.07.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , Teplice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - garáž na parcele č. 409/2 + 409/3 Dubí Bystřice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , Teplice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - garáž na parcele č. 409/2 + 409/3 Dubí Bystřice

18.06.2018 12:53

Vyvěšeno 18.06.2018 Sejmuto 11.07.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , Teplice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemky p.č. 447/7, p.č. 447/9, Dubí-Mstišov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , Teplice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemky p.č. 447/7, p.č. 447/9, Dubí-Mstišov

18.06.2018 08:53

Vyvěšeno 18.06.2018 Sejmuto 10.07.2018

Město Dubí - TO - Záměr převodu nemovitostí - pozemky p.č. 311/1 a p.č. 612/4 Dubí Bystřice

Město Dubí - TO - Záměr převodu nemovitostí - pozemky p.č. 311/1 a p.č. 612/4 Dubí Bystřice

18.06.2018 08:49

Vyvěšeno 18.06.2018 Sejmuto 18.07.2018

Ex. úřad Litoměřice - Usnesení o nařízení dalšího dražeb. jednání - povinná Jana Svobodová, Rudolf Srba

Ex. úřad Litoměřice - Usnesení o nařízení dalšího dražeb. jednání - povinná Jana Svobodová, Rudolf Srba

13.06.2018 08:38

Vyvěšeno 13.06.2018 Sejmuto 27.06.2018

Dražbyprost s.r.o. - Dražební vyhláška čj.60018 - Dubí č.p. 263 + pozemky

Dražbyprost s.r.o. - Dražební vyhláška čj.60018 - Dubí č.p. 263  + pozemky

13.06.2018 08:36

Vyvěšeno 13.06.2018 Sejmuto 27.07.2018

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dubí-Drahůnská, B. Němcové, Příčná, - Tovární, Bystřická, Nerudova, Wolkerova, L

MgM Tce - OD - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Dubí-Drahůnská, B. Němcové, Příčná, - Tovární, Bystřická, Nerudova, Wolkerova, Luční, Palackého, Dubí

12.06.2018 13:12

Vyvěšeno 12.06.2018 Sejmuto 27.06.2018

MgM Ústí nad Labem - ODaM - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Weingart

MgM Ústí nad Labem - ODaM - Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Weingart

08.06.2018 09:11

Vyvěšeno 08.06.2018 Sejmuto 25.06.2018

Městský úřad Dubí - OVV - Volby do ZM Dubí 2018-Informace o potřebném počtu podpisů voličů na petici, kterou připojuje volební strana ke kandid. listině

Městský úřad Dubí - OVV - Volby do ZM Dubí 2018-Informace o potřebném počtu podpisů voličů na petici, kterou připojuje volební strana ke kandid. listině

06.06.2018 08:04

Vyvěšeno 06.06.2018 Sejmuto 05.10.2018

Česká republika -Státní pozemkový úřad -Oznámení o zamýšleném převodu

Česká republika -Státní pozemkový úřad -Oznámení o zamýšleném převodu

18.04.2018 12:57

Vyvěšeno 18.04.2018 Sejmuto 18.07.2018

Zastupitelstvo města Dubí - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Dubí - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva města

22.03.2018 09:09

Vyvěšeno 22.03.2018 Sejmuto 07.12.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech veřejných - Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

19.02.2018 15:10

Vyvěšeno 19.02.2018 Sejmuto 14.02.2019

Mikroregion Cínovec - Rozpočtové opatření č. 01/2017

Mikroregion Cínovec - Rozpočtové opatření č. 01/2017

21.12.2017 10:04

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2018

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2018

Mikroregion Cínovec - Rozpočet Mikroregionu na rok 2018

21.12.2017 10:03

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2018

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

Mikroregion Cínovec - Střednědobý rozpočtový výhled na období 2019-2022

21.12.2017 10:01

Vyvěšeno 21.12.2017 Sejmuto 31.12.2022

Termíny sňatečných obřadů pro rok 2018

Termíny sňatečných obřadů pro rok 2018

08.11.2017 12:46

Vyvěšeno 08.11.2017 Sejmuto 31.12.2018

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník