Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Bilance roku 2010 – FINANČNÍ ODBOR

Bilance roku 2010 – FINANČNÍ ODBOR

Zastupitelstvo města Dubí schválilo rozpočet na rok 2010 na svém 21. zasedání dne 16.12.2009
usnesením č. 562/21/2009 s celkovým objemem příjmů ve výši 90.666 tis. Kč, výdaji ve výši 118.390
tis. Kč a financováním ve výši 27.724 tis. Kč.

Hospodaření města Dubí skončilo jako schodkové s celkovými příjmy ve výši 108.229,50 tis. Kč
a výdaji ve výši 133.003,05 tis. Kč .

Rozpočet finančního odboru byl v roce 2010 schválen ve výši 4.249 tis. Kč. Celkově bylo čerpáno
3.098,13 tis. Kč, a to zejména na půjčky obyvatelstvu města Dubí z Fondu rozvoje bydlení (v roce
2010 poskytnuto 18 půjček) a na pojištění majetku města. Oproti roku 2009 bylo poskytnuto o 17
půjček z FRB méně.

27.03.2011 00:00

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník