Štola Starý Martin

75 bodů zájmu

 

Prohlídková štola "Starý Martin" je jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru. Otvírá severozápadní část žíly Lukáš, která v historických dobách náležela mezi nejdůležitější rudní žíly celého krupského revíru. Žíla Lukáš patří k mnoha mnoha plochým rudním žílám, uloženým v rulách krupského důlního revíru.Tyto žíly byly v historických dobách předmětem intenzivní těžby cínové rudy. Žíla Lukáš však měla výjimečný charakter. Její směrná délka je kolem 2 km a jedná se tedy o nejdelší cínovou rudní žílu v České republice a střední Evropě. Žíla Lukáš má ve většině svého průběhu větší mocnost, průměrně 15 - 20 cm.

Bohaté zrudnění reprezentované kassiteritem dosahuje v některých úsecích až několik % cínu a je prakticky bez podílu nežádoucích sirníků, především arsenu. V dolovém poli štoly Martin je žíla uložena 60-80 m pod povrchem terénu.

 

Návštěvník může shlédnout tyto hlavní zajímavosti:
Charakter ražení historických dlouhých důlních děl.
Rozdíly ve vyztužování prostor v minulosti až po současnost.
Způsoby dobývání na vybraných místech dokumentující rozvoj technologie těžby.
Charakteristické úseky žíly Lukáš s její minerální výplní.

 

K přiblížení těžby slouží i expozice důlní techniky, která je prezentována návštěvníkům na prostranství za silnicí a před štolou. Návštěvníci mají možnost prohlédnout si z blízka zajímavé důlní stroje, které byly používány především pro práci v podzemí.

 

Pokyny pro návštěvníky:
K prohlídce štoly "Starý Martin" se doporučuje návštěvníkům pevná obuv a teplé oblečení.
Teplota ve štole je (i v létě) asi 8-10°C
Prohlídka trvá přibližně 45 minut
Délka trasy je 1 000 m (tam a zpět)
Školní skupiny předem nahlásit Výklad v cizím jazyce příplatek 100% osoba, 100% kolektiv
Vstup dětem do 5 let není povolen
Fotografování a videonatáčení povoleno
V letním období doporučujeme teplé oblečení. Ve štole je teplota vzduchu 8°C.

 

Historický objekt se nachází na trase silnice z Krupky na Komáří vížku. Autobusové spojení zajišťuje Dopravní podnik Teplice linkou MHD 142 Teplice- Krupka – Fojtovice. Vystoupit lze přímo na zastávce „Martinka“.

 

PROVOZNÍ DOBA
listopad - duben
ZAVŘENO
pondělí, úterý, středa
čtvrtek 9. 00 - 15. 00 hod.
pátek 9. 30 - 16. 15 hod.
sobota, neděle 9. 30 - 16. 15 hod.
Polední přestávka : 12.30 - 13.00 hod.
Začátky prohlídek : 9.30., 10.30., 11.30., 13.15., 14.15., 15.15., 16.15 hodin
Minimální počet návštěvníků k prohlídce dolu 2 osoby, maximální 20 osob.

 

V S T U P N É
Dospělí............50,- Kč 
Děti do 15 let, studenti, důchodci......... 30,- Kč 
Rodinné vstupné, t.j. rodiče a jejich děti ................. 130,- Kč

 

 

Kontakty

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník