Poslední pozůstatky hornické činnosti na Cínovci

75 bodů zájmu

I tato stavba bude odstraněna a už nic nebude připomínat těžbu nerostného bohatství na Cínovci na české straně. Více než 600 let dobývání rud na Cínovci tak budou pouze připomínat zarostlé odvaly a haldy po středověkém dobývání v okolí restaurace Lípa.

Kontakty

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník