Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se Vašeho města:


dne :                 27.02.2018        od : 07:30 hod      do : 15:30 hod.
v lokalitě :         Dubí - Bystřice, Dubí

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem

 

ČEZ Distribuce, a. s.

kontaktní linka: 800 850 860

www.cezdistribuce.cz

12.02.2018 12:38

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník