Odbor školství a sociálních věcí

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Odbor školství a sociálních věcí

Odbor školství a sociálních věcí


Bc. Veronika Lipertová vedoucí odboru, školství, sociálně právní ochrana dětí
Kontakt 417554637

lipertova@mesto-dubi.cz

Martina Zíchová sociální věci, sociálně-právní ochrana dětí
Kontakt 417554644
zichova@mesto-dubi.cz
Eva Rigóvá školství
Kontakt 417554636
rigova@mesto-dubi.cz
Veronika Panchartková terénní pracovník
Kontakt

776591773

panchartkova@mesto-dubi.cz
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník