Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Odkanalizování budovy MŠ

Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Odkanalizování budovy MŠ "Křemílek" Dubí 2 - kanalizační přípojka splašková

Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Odkanalizování budovy MŠ "Křemílek" Dubí 2 - kanalizační přípojka splašková

Vyvěšeno: 02.03.2018 08:48

Sejmuto: 19.03.2018 08:48

Soubory ke stažení

docx Výzva+kr.list- kanalizace Křemílek.docx (28.8 KB, 02.03.2018 08:51)stáhnout
docx SoD Kanaliz.přípojka Křemílek, Dubí 2.docx (32.35 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
xls G.1_Soupis prací - Odkanalizování objektu MŠ Dubí Běhánky, k.xls (322.5 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf D.1.7 Kladečské schéma IO01.pdf (125.39 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf D.1.6 Vzorový výkres napojení výtlaku do stávající šachty.pdf (262.6 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf D.1.5 Výkres čerpací stanice a technologie.pdf (716.42 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf D.1.4 Vzorový výkres uložení kanalizačního potrubí.pdf (405.96 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf D.1.3_Podélný profil IO01.pdf (118.38 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf D.1.2_Situace kanalizace.pdf (250.62 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf D.1.1_Technická zpráva.pdf (109.15 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
docx estné prohlášení-příloha č.2.docx (47.68 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf C.3_Situace návrhu ZOV a obnovy povrchů.pdf (275.18 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf C.2_Katastrální situace.pdf (158.91 KB, 02.03.2018 08:50)stáhnout
pdf C.1_Situace širších vztahů.pdf (1.96 MB, 02.03.2018 08:49)stáhnout
pdf B_Souhrnná technická zpráva.pdf (140.19 KB, 02.03.2018 08:49)stáhnout
pdf A_Průvodní zpráva.pdf (124.71 KB, 02.03.2018 08:49)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník