Mstišov

Mstišov

Mstišov

Až do roku 1980 byl Mstišov samostatnou satelitní obcí datovanou první písemnou zmínkou z roku 1487. Až do 19. století byl Mstišov (Tischau) ryze zemědělskou osadou. Známým se stal až založením obory a loveckého pavilonu Dvojhradí Tuppelburg. Ve druhé polovině 19. století však osada radikálně svůj charakter změnila a stává se ryze průmyslovou obcí. V roce 1890 zde bylo v provozu již pět skláren, tři hlubinné uhelné doly, podnik na výrobu hnacích řemenů a koželužna. Velmi živá byla i politická a spolková činnost jak české, tak německé části obyvatel.

Tento stav trval v podstatě až do období II.světové války. V pozdější době zaznamenala obec rychlý úbytek obyvatel, který se po dlouhou dobu nepodařilo zastavit. V roce 1978 zde žilo pouhých 557 obyvatel a obdobný stav byl v době připojení Mstišova k Dubí. Na počátku 3.tisíciletí ve Mstišově žije 484 stálých obyvatel.

Velký podíl na tomto stavu měla i skutečnost, že báňským postupům povrchového uhelného lomu Dukla musela ustoupit celá řada obytných budov a prakticky všechny průmyslové provozy.

Až v současné době nabývá území nový ráz nejen převodem vlastnických práv, ale i rozvojem podnikatelské činnosti. Znovu je obnovována původní náves s dominantou kašny a kaple sv. Huberta a také jsou renovovány značně zchátralé objekty. Obnovenou a udržovanou dominantou je i obora a lovecký zámeček.

Celou tuto městskou část se podařilo plynofikovat a připravuje se výstavba splaškové kanalizace. Mstišov by pro budoucnost měl zůstat zachován jako místo klidného rodinného bydlení obklopeného relativně nepoškozenou přírodou.

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník