Městské kulturní zařízení

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Městské kulturní zařízení

Městské kulturní zařízení

 

WWW: www.mkzdubi.cz

Adresa: Sadová 192/24, 417 03  Dubí 3

Telefon: 417 579 927

IČ: 00266281

DIČ CZ00266281

Knihovna

Adresa: Krušnohorská 203, 417 01 Dubí 1

telefon: 417 571 063

Vedoucí MKZ

Jméno: Anna Gűrtlerová,

Telefon: 417 579 927, 606 645 320

e-mail: gurtlerovamkz@mesto-dubi.cz


 

Městské kulturní zařízení je organizační složka města Dubí, která spravuje chod městské knihovny, metodicky pomáhá všem neziskovým organizacím a spolkům volnočasových aktivit, které vykonávají svou činnost na území města.

Spolupracujeme s tělovýchovnými jednotami a všemi sportovci, se Základní uměleckou školou, mateřskými, základními školami a ostatními organizacemi v Dubí. Zabýváme se přípravou Dubského zpravodaje, spolupracujeme s partnerskými městy a podílíme se na propagaci města u nás i v zahraničí.  Připravujeme a realizujeme všechny kulturně-společenské akce pořádané městem

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník