Kanalizace Dubí - Běhánky

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Kanalizace Dubí - Běhánky

Výstavba kanalizace v Běhánkách končí

Náročná stavba se chýlí ke svému závěru. V létě roku 2016 byla zahájena výstavba nové kanalizace v Dubí v místní části Běhánky. Stavba trvala přes jeden rok a vyžádala si i dopravní omezení. Do výkopů bylo položeno 2 997 metrů nového potrubí. Na nový řád se připojí asi 250 stávajících obyvatel. Stavební práce již skončily a právě probíhá kolaudační řízení.

Je velmi pozitivní, že se postupně daří odkanalizovat stále více domácností města Dubí. Občané z velké většiny takové investice vítají, a to i přesto, že jsou stavbou dlouhou dobu omezeni. Nejen, že se tím zvyšuje pohodlí obyvatel, ale kanalizace je důležitá i pro životní prostředí. K rozhodnutí realizovat takto náročnou investici přispěly nejen environmentální důvody. Investice si vyžádala náklady ve výši 24 milionů korun. Taková částka je nad možnosti rozpočtu města Dubí, a proto velmi pomohla finanční pomoc z rozpočtu Ústeckého kraje a Ministerstva zemědělství České republiky. Za dobrou spolupráci jim patří velký dík!

 

Kontakty:

pan Maule - 776827336

 

Ladislava Hamrová, projektový manažer města

tel.: 721 291 555

 

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník