Elektronická podatelna

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Elektronická podatelna

 

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv formou elektronické pošty (včetně příloh) se zaručeným elektronickým podpisem.
Informace podle §3 odst. 1 Nařízení vlády 495/2004 Sb.

Formáty přijímaných souborů: doc(x) htm html txt pdf

Pro eliminaci možných problémů s doručováním souborů ve formátu pdf doporučujeme v názvu souboru nepoužívat diakritická znaménka. Velikost elektronické datové zprávy může být maximálně 10 MB.

Podání lze uskutečnit na elektronickou adresu podatelny:
info@mesto-dubi.cz

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z datové zprávy zjistit validní elektronickou adresu odesílatele. Vlastní potvrzení o doručení je generováno na pokyn pracovníka obsluhy. Součástí zprávy o potvrzení je:

· elektronická značka příslušné elektronické podatelny nebo zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance

· datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Město Dubí neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově úřadu.

V případě zjištění škodlivého kódu (např. viry, chybný formát, porušení integrity datové zprávy a neplatnost elektronického podpisu zasilatele) nejsou datové zprávy elektronickou podatelnou zpracovávány.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

  • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
    -
    musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo

    - nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

Pověřený pracovník elektronické podatelny: Ing. Jan Pšenička

Datová schránka

Datová schránka Města Dubí je v provozu od roku 2009.

Identifikátor datové schránky:

fg8bwb3 – Město Dubí, Ruská 264/128, 417 01 Dubí, IČ: 00266281

V souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. je zřízena vedle hlavní datové schránky Města Dubí též další datová schránka s názvem Městská policie Dubí (Město Dubí) zpracovávající samostatnou agendu městské policie:

ydmqh9zMěstská policie Dubí (Město Dubí) zpracovávající samostatnou agendu MP.

 

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník