Dohoda

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Dohoda

REJSTŘÍK  HONEBNÍCH  SPOLEČENSTEV

§ 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů

IDENTIFIKAČNÍ       ÚDAJE

Honební společenstvo

IČO:

Obchodní firma:

Právní forma:

Datum vzniku:

Datum zániku:

Způsob zániku:

Starosta HS:

Místostarosta HS:

Člen výboru:

Sídlo:

CZ-NUTS:

Základní územní jednotka:

Územně technická jednotka:

Zemědělská půda

Lesní půda

Vodní plochy

Ostatní plochy

Celkem výměra
Identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu je tvořena slovním popisem hranice honitby.


Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník