Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Bilance roku 2015

Ve středu dne 2. března 2016 se ve společenském sále Tereziných lázní uskutečnila Bilance roku 2015. Slavnostní večer zahájil pan  starosta Ing. Petr Pípal, který všechny přítomné přivítal.

Bilance roku 2015

Ve středu 2. března se ve společenském sále Tereziných lázní uskutečnila tradiční Bilance předchozího roku. Úvodní slovo patřilo panu starostovi, který zároveň všechny přítomné celým slavnostním večerem provedl.

Poté již dostala slovo slečna Veronika Machovcová, která za hudebního doprovodu pana Mgr. Jana Valty, profesora Konzervatoře Teplice, přednesla píseň „Tam pod horami“, která se stala hymnou našeho města.

Pak již pan starosta a pan místostarosta seznámil všechny přítomné se zprávami o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí, Městského kulturního zařízení Dubí a výslednost práce Městské policie Dubí zhodnotil její velitel, pan Tomáš Pykal.

Poté již následovala slavnostnější část celého večera, kdy hned v jejím úvodu představitelé města poděkovali za osobní přínos pro rozvoj spolupráce mezi našimi partnerskými městy starostovi Svazku obcí Bannewitz, panu Christophu Fröse, a vedoucímu kanceláře starosty města Altenberg, panu Reineru Fischerovi.

Pak poděkování s malým dárkem předal pan starosta s panem místostarostou vybraným občanům města Dubí, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům našich škol za práci, kterou pro naše město vykonali či stále ještě aktivně vykonávají. Poděkování se dostalo rovněž našim sportovcům za výbornou reprezentaci a za práci, které se věnují v jednotlivých sportovních oddílech. Oceněni byli také žáci našich základních škol za výborný prospěch a stejně tak žáci naší Základní umělecké školy za výbornou reprezentaci města v oblasti umění.

Závěrečné poděkování patřilo organizátorům deseti ročníků Dubského dostavníku, který byl po celých deset let nejen občany našeho města hojně navštěvován.

 

Součástí slavnostního večera byly jednotlivé kulturní vstupy, kreré si pro tuto příležitost připravili právě žáci dubských škol

16.03.2016 15:29

Soubory ke stažení

pdf BILANCE ZA ROK 2015 Souhrn oceněných.pdf (321.72 KB)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Finanční odbor.pdf (450.89 KB)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Odbor vnitřních věcí MěÚ Dubí.pdf (761.38 KB)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Stavební úřad.pdf (0 B)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Technický odbor MěÚ Dubí.pdf (773.63 KB)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Dotační management.pdf (0 B)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Městská policie Dubí.pdf (0 B)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Městské kulturní zařízení.pdf (0 B)stáhnout
pdf BILANCE ZA ROK 2015 Odbor školství a sociálních věcí MěÚ Dubí.pdf (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník