Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Bilance roku 2014

Ve středu dne 11. února se ve společenském sále Tereziných lázní uskutečnila Bilance roku 2014. Slavnostní večer zahájil pan  starosta Ing. Petr Pípal, který všechny přítomné přivítal

a pozdravil hosty z našich partnerských měst v sousedním Sasku: z Bannewitzu pozvání přijal pan starosta Christoph Fröse, Altenberg zastupoval vedoucí kanceláře starosty pan Reiner Fischer a Erzgebirgszweigverein Zinnwald-Georgenfeld jeho 1. předseda pan Wolfgang Mende.

Poté v premiéře žákyně Základní umělecké školy Veronika Machovcová přednesla v doprovodu pana profesora Jana Valty skladbu pana Jana Zástěry s názvem Tam pod horami na text pana Martina Budka.

Pak již pan starosta a pan místostarosta seznámili přítomné se zprávami o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí a městského kulturního zařízení v loňském roce, práci Městské policie Dubí zhodnotil její velitel pan Tomáš Pykal.

Poté již následovala slavnostnější část, kdy představitelé města poděkovali vybraným občanům a pedagogům za práci, kterou pro naše město vykonali či stále vykonávají, stejně tak našim sportovcům za výbornou reprezentaci našeho města a za práci, které se věnují v jednotlivých sportovních oddílech.

Oceněni byli rovněž žáci našich základních škol za výtečný prospěch a  žáci  Základní umělecké školy za výbornou reprezentaci našeho města v oblasti umění.

Součástí celého slavnostního večera byly jednotlivé kulturní vstupy, které si pro tuto příležitost připravili právě žáci dubských základních škol a rovněž Základní umělecké školy.

Anna Gürtlerová

18.03.2015 09:05

Soubory ke stažení

pdf Bilance 2014 - PŘEHLED OCENĚNÝCH.pdf (0 B)stáhnout
pdf Bilance 2014 - FINANČNÍ ODBOR.pdf (0 B)stáhnout
pdf Bilance 2014 - SPRÁVA DOTACÍ.pdf (0 B)stáhnout
pdf Bilance 2014 - TECHNICÍ ODBOR.pdf (0 B)stáhnout
pdf Bilance 2014 - STAVEBNÍ ÚŘAD.pdf (0 B)stáhnout
pdf Bilance 2014 - MKZ.pdf (0 B)stáhnout
pdf Bilance 2014 - MĚSTSKÁ POLICIE.pdf (0 B)stáhnout
pdf Bilance 2014 - ODBOR ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.pdf (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník