Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

BILANCE 2018 - SHRNUTÍ

Bilance roku 2018 Jeden ze středečních podvečerů měsíce února je v našem městě již tradičně věnován hodnocení roku předešlého, v letošním roce takovému hodnocení byl zadán 6. únor. Průvodní slovo patřilo panu starostovi, který nejprve všechny přítomné pozdravil a přivítal ve společenském sále Tereziných lázní, zvláště pak přivítal hosty z našich ...

 

Bilance roku 2018

Jeden ze středečních podvečerů měsíce února je v našem městě již tradičně věnován hodnocení roku předešlého, v letošním roce takovému hodnocení byl zadán 6. únor. Průvodní slovo patřilo panu starostovi, který nejprve všechny přítomné pozdravil a přivítal ve společenském sále Tereziných lázní, zvláště pak přivítal hosty z našich partnerských měst ze sousedního Saska: Svazek obcí Bannewitz zastupoval pan Heiko Wersig, jehož do našeho města doprovodila paní Kerstin Ryssel, ze sousedního Altenbergu byl přítomen pan Reiner Fischer, vedoucí kanceláře starosty města Altenbergu a z německého Zinnwaldu pozvání přijal pan Wolfgang Mende.

Pak již dostala slovo slečna Veronika Machovcová, která za klavírního doprovodu pana profesora Jana Valty přednesla píseň s názvem „Tam pod horami“, která je hymnou našeho města.

Poté následovala oficiální část slavnostního večera, kdy představitelé města všechny přítomné seznámili s připravenými zprávami o činnosti jednotlivých odborů Městského úřadu Dubí, Městského kulturního zařízení, o výslednosti práce Městské policie Dubí informace předal její velitel, pan Tomáš Pykal.

Po skončení této oficiální části následovala slavnostnější část celého večera, kdy pan starosta společně s panem místostarostou předali poděkování vybraným občanům našeho města, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům našich škol, a to za práci, kterou ve svém profesním životě pro naše město vykonali či stále ještě vykonávají, poděkování směřovalo rovněž našim sportovcům za výbornou reprezentaci, ale především za práci, které se ve svém volném čase věnují ve svých sportovních oddílech, a to zejména práci s dětmi a mládeží, stejné poděkování se dostalo rovněž zástupci Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dubí. V neposlední řadě byli rovněž oceněni žáci našich základních škol a základní umělecké školy, a to za jejich výborný prospěch a reprezentaci nejen jejich školy, ale zároveň i celého města.

Zvláštního poděkování se dostalo strážníkům Městské policie v Dubí, panu Petru Mikotovi a panu Tomáši Hejnému, kteří se svým včasným a vysoce profesionálním zásahem velmi významně podíleli na záchraně lidského života, zvláštní poděkování se rovněž dostalo panu Jaroslavu Radošovi, a to za rozvoj podnikatelské činnosti v našem městě. Všem oceněným představitelé města předali své osobní poděkování s malým dárkem.

Příjemným obohacením celého večera byly hudební vstupy, které si pro tuto příležitost pod vedením svých pedagogů připravili žáci Základní umělecké školy v Dubí, za což jim rovněž patří naše poděkování. Anna Gürtlerová

 

14.03.2019 13:07

Soubory ke stažení

docx 1 Bilance roku 2018.docx (0 B)stáhnout
docx 2 Bilance 2018 - ocenění.docx (0 B)stáhnout
docx 3 Bilance 2018 Stavební úřad.docx (0 B)stáhnout
docx 4 Bilance roku 2018 Finanční odbor.docx (0 B)stáhnout
docx 5 Bilance 2018 Odbor školství a sociálních věcí.docx (0 B)stáhnout
docx 6 Bilance 2018 Správa dotací.docx (0 B)stáhnout
doc 7 BILANCE za 2018 - Odbor vnitřních věcí.doc (0 B)stáhnout
doc 8 Bilance 2018 přehled MKZ.doc (0 B)stáhnout
docx 9 Bilance 2018 Technický odbor.docx (0 B)stáhnout
docx 10 Bilance 2018 Městská policie.docx (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník