Běhánky a Drahůnky

Běhánky a Drahůnky

Běhánky a Drahůnky

Obě bývalé obce byly v historii již jednou součástí politické obce Dubí a to až do roku 1877.

Ve svém vývoji byly Běhánky (Pyhanken, někdy též Pihanken) vždy zemědělskou obcí, kde se pěstovala zelenina a ovoce pro trh v Teplicích. Obdobně tomu bylo u Drahůnek (Dreihunken). Výrazný rozvoj obou obcí se udál na přelomu 19. a 20. století, kdy se zde začali usazovat dělníci pracující v blízkých továrnách a dolech. Například v Drahůnkách se zvýšil počet obyvatel z 681 osob v roce 1890 na 1 121 osob o deset let později.

Současný stav počtu obyvatel je výrazně nižší a trvalý úbytek se daří zastavovat až v posledních letech. V Běhánkách bydlí 855 a v Drahůnkách 292 obyvatel. Perspektivu rozvoje obou částí obce je možné dávat do souvislosti s plynofikací a částečně provedenou kanalizací. Tyto inženýrské sítě, spolu s aktivizací již dříve provedených liniových staveb v prostoru kolem Husova vrchu, by mohly být předpokladem pro individuální výstavbu rodinných domků. Centrem lokality by se pak stala náves v Běhánkách.

Určitým problémem rozvoje této části města je odblokování vodárenských pásem v údolí potoka mezi oběma bývalými obcemi u drahůnské pískovny.

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník