Archiv veřejných zakázek

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Archiv veřejných zakázek

Archiv veřejných zakázek se připravuje.

Nadpis vyhláškyVyvěšeno - sejmuto
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí06.01.2020 17.01.2020
Zasíťování pozemků pro 3RD včetně prodloužení místní komunikace - Dubí - Mstišov21.10.2019 05.11.2019
Oprava části ubytovny v ul. Sportovní č.p. 200 v Dubí 210.09.2019 24.09.2019
Město Dubí - Zrušení výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu27.06.2019 09.07.2019
VÝZVA k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu19.06.2019 09.07.2019
Rekonstrukce 1.NP ZŠ Dubí 1, Školní nám. 86 - školní družina05.06.2019 17.06.2019
Rekonstrukce povrchů části komunikace v ul. Wolkerova v Dubí 217.05.2019 03.06.2019
Město Dubí - VÝZVA k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava dveří kostela v Dubí 115.05.2019 03.06.2019
Doplňující informace č.1 k zadávacím podmínkám výzvy Poskytování telekomunikačních služeb pro město Dubí na období 6-2019 až 6-202315.04.2019 24.04.2019
Poskytování telekomunikačních služeb pro Město Dubí na období 6/2019 až 6/202303.04.2019 17.04.2019
Rekonstrukce bytové jednotky v 2.NP v ul. Krušnohorská čp.41/15, Dubí 106.03.2019 21.03.2019
Rekonstrukce veřejného osvětlení Komenského náměstí v Dubí25.02.2019 12.03.2019
Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská v Dubí - I.etapa25.02.2019 12.03.2019
Město Dubí - VÝZVA k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Oprava 4 dveří kostela v Dubí 119.02.2019 27.03.2019
Město Dubí - TO - Výzva zájemcům o zakázku malého rozsahu 08.02.2019 27.02.2019
Město Dubí - Výběrové řízení na veřejnou zakázku - Výběr dodavatele Dubského zpravodaje30.08.2018 11.09.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu -Rekonstrukce 1. NP v DPS, Bílinská 141, Dubí 330.08.2018 17.09.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Rekonstrukce části chodníku v ul. Bystřická v Dubí03.08.2018 20.08.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Bytový dům čp. 74, Bílinská ul. Dubí 3 - DEMOLICE STAVBY27.07.2018 13.08.2018
Výstavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Dubská v Dubí - I.etapa04.06.2018 19.06.2018
Oprava fasády budovy Sportovní haly ve Sportovní ulici 200, Dubí 2 - II.etapa30.05.2018 14.06.2018
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu -Rekonstrukce VO v Dubí , ul. Dlouhá a B.Němcové, část 3. a 4.16.05.2018 30.05.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Oprava fasády Základní školy, Školní nám. čp.177, čp. 86 - Dubí 103.04.2018 18.04.2018
Město Dubí - TO - Doplňující informace ke kanalizační přípojce splaškové - MŠ 12.03.2018 19.03.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Kanalizační přípojka v ul. Bílinská 142 Dubí 3- kanalizační přípojka splašková02.03.2018 19.03.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Rekonstrukce povrchů v ul. Drahůnská a B. Němcové Dubí 202.03.2018 19.03.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Výměna rdiátorů ve 13ti bytech - OD v u. Mírová 92 Dubí 302.03.2018 19.03.2018
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Odkanalizování budovy MŠ 02.03.2018 19.03.2018
DUPP pro mateřské školy v Dubí v rozsahu 16 hod.-čtenářská pregramotnost04.10.2017 15.10.2017
Město Dubí - Dotace - Zajištění projektového týmu v rámci projektu 27.09.2017 09.10.2017
Bytový dům čp. 18, Bystřická ulice v Dubí 2 - demolice stavby10.08.2017 10.08.2017
Město Dubí - Dotace - Výzva k podání nabídek - 14.06.2017 30.06.2017
Město Dubí - Dotace - Výzva k podání nabídek - 14.06.2017 30.06.2017
Město Dubí - Dotace - Výzva k podání nabídek - Zajištění Case managementu v rámci projektu 14.06.2017 30.06.2017
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Oprava střechy čp. 86, Školní náměstí, Dubí 129.05.2017 12.06.2017
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení - ul. Střední, Dubí 329.05.2017 12.06.2017
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Rekonstrukce elektroinstalace ve spol. prostorách obytného domu Mírová 92 Dubí 3 - dva vchody12.04.2017 03.05.2017
Město Dubí - TO - Výzva zájemcům o zakázku malého rozsahu - veřejná zakázka - Opravy výtluků na místních komunikacích v Dubí v roce 201713.03.2017 27.03.2017
Výstavba autobusového zálivu ve Střední ul. v Dubí 327.07.2016 11.08.2016
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu - Opravy výtluků na místních komunikacích 18.02.2016 09.03.2016
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Odkanalizování budovy Městské policie Střední 154, Dubí 3 - kanaliz. přípojka splašková15.01.2016 01.02.2016
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Rekonstrukce místní komunikace-spojka-ul. Bystřické a Tovární v Dubí 227.05.2015 10.06.2015
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Odkanalizování ŠJ Tovární ul. Dubí 2 - kanaliz. přípojka splašková25.05.2015 10.06.2015
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek VZ malého rozsahu - Rekonstrukce povrchů v ul. Nerudova a Wolkerova v Dubí 2-Bystřice14.05.2015 27.05.2015
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Rekonstrukce fasády ZŠ Dubí 2 - II. etapa22.04.2015 11.05.2015
Město Dubí - OVV - Výzva k podání nabídek na VZ - Poskytování telekomunikačních služeb08.04.2015 27.04.2015
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ - Rekonstrukce sociálního zařízení ve Sportovní hale, Dubí 2, Sportovní ul..200. 26.03.2015 15.04.2015
Město Dubí - TO - Výzva k podání nabídek na VZ - Školní jídelna, Tovární 164, Dubí 2 – oprava střechy26.03.2015 15.04.2015
Výzva k podání nabídek na VZ malého rozsahu - Oprava střechy ul. Sportovní Dubí 2 - 2. etapa17.03.2015 02.04.2015
Město Dubí - TO - VV - malého rozsahu - oprava výtluk na místních komunikacích17.02.2015 05.03.2015
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova Dubí 1 - 2. etapa16.02.2015 05.03.2015
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - výměna oken - ul. Mírová 300, Dubí 304.02.2015 24.02.2015
Město Dubí - Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalif. k veřej.zak. - Sadové úpravy parku u kostela Panny Marie v Dubí10.09.2014 29.09.2014
Město Dubí - Výběrové řízení na veř. zakázku - Vydavatel Dubského zpravodaje10.09.2014 23.09.2014
MěÚ Dubí - TO - VV - Výstavba splaškové tlak. kanalizace v ul. Mstišovská Dubí I29.08.2014 15.09.2014
Město Dubí - TO -Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - Rekonstrukce povrchů v ul. Koněvova v Dubí 1 - I. etapa01.08.2014 25.08.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veř.zak.-Stav. úpravy domu čp. 300/25A,25B Mírová ul. Dubí 323.07.2014 25.08.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veř. zak. - Odkanalizování ZŠ v ul. Dlouhá Dubí 211.07.2014 28.07.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veř. zak. - Výměna svítidel VO v Dubí10.07.2014 28.07.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veř.zak.-Stav. úpravy domu čp. 300/25A,25B Mírová ul. Dubí 330.06.2014 16.07.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veř. zakáz. - Mírová ul. Dubí 323.06.2014 07.07.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek na veř.zak.-Rekonstrukce chodníků v ul. Vančurova, Bezručova23.06.2014 07.07.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky - Technický dozor-Hasičská zbrojnice Dubí17.06.2014 02.07.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek - Zajištění projektového managamentu při realizaci projektů Města Dubí17.06.2014 02.07.2014
Město Dubí - Rekonstrukce chodníku Dubí Bystřice - ul. Bystřická-Smetanova-Komenského17.06.2014 02.07.2014
Město Dubí - Výzva k podání nabídek - Regenerace panelového sídliště Horní Dubí, Dubí-2. etapa17.06.2014 02.07.2014
Sdělení o prodloužení lhůty pro podání nabídek - Rekonstrukce fasády a střechy budovy Základní školy v Dubí 2, Dlouhá ul.16707.05.2014 19.05.2014
Město Dubí - Veřejná výzva - Rekonstrukce fasády budovy čp.203, ul.Krušnohorská v Dubí 1.22.04.2014 14.05.2014
Město Dubí - Veřejná výzva - rekonstrukce fasády a střechy budovy Základní školy v Dubí 2, Dlouhá ul. 16722.04.2014 14.05.2014
Město Dubí - výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 21.03.2014 09.04.2014
Město Dubí - Veřejná Výzva - zakázka malého rozsahu12.03.2014 28.03.2014
Město Dubí - Výzva zájemcům o zakázku malého rozsahu11.03.2014 28.03.2014
Město Dubí - Výzva zájemcům o zakázku malého rozsahu 06.03.2014 25.03.2014
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Dodávka židlí a stolů do kulturního zařízení města Dubí 07.10.2013 21.10.2013
Město Dubí- Výzva k podání nabídek na veř.zak. malého rozsahu-Výměna oken a vchod.dveří ob.domu čp. 65, ul. Koněvova v Dubí 1.10.07.2013 01.08.2013
Město Dubí - výzva - rekonstrukce chodníků v ul. Bystřická04.07.2013 29.07.2013
Město Dubí - výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - Rekonstrukce fasády budovy ZŠ15.05.2013 10.06.2013
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce chodníků v ulici Ruská v Dubí 23.04.2013 18.05.2013
Město Dubí - výzva k podání nabídky - Rekonstrukce mostu přes potok Bystřice u Školního náměstí v Dubí 04.04.2013 24.04.2013
Město Dubí - Výzva zájemcům o zakázku malého rozsahu - Opravy výtluk na místních komunikacích ve městě 29.03.2013 19.04.2013
Výzva k podání nabídek 19.02.2013 12.03.2013
První zkušební zadání - test ostrého provozu04.12.2012 14.12.2012
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník