Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

Akce "Zakončení dubského léta s muzikou"

Občané města Dubí V Dubí 13. září 2018 Vážení spoluobčané, abych předešel mylné interpretaci týkající se hudebního festivalu u restaurace U Lípy, proto bych chtěl touto cestou zveřejnit fakta o této akci. Provozovatelka restaurace U Lípy Radu města požádala o pronájem městského pozemku, který je v sousedství této restaurace a přináleží k Základní škole ...

Občané města Dubí

V Dubí 13. září 2018

Vážení spoluobčané,

abych předešel mylné interpretaci týkající se hudebního festivalu u restaurace U Lípy, proto bych chtěl touto cestou zveřejnit fakta o této akci. Provozovatelka restaurace U Lípy Radu města požádala o pronájem městského pozemku, který je v sousedství této restaurace a přináleží k Základní škole Dubí 1, a to za účelem pořádání akce s názvem „Zakončení dubského léta s muzikou“ v termínu 15. 9. 2018 od 13:00 do 22:00 hodin s účastí čtyř hudebních kapel a s programem pro děti.

Vzhledem k těmto skutečnostem Rada města po projednání a konzultaci s ředitelem ZŠ Dubí 1 souhlasila s krátkodobým pronájmem části pozemku p. č. 634/1 o výměře cca 60 m2 a pozemku p. č. 635/1 o výměře 586 m2 oba v k. ú. Dubí u Teplic, na uspořádání této kulturní akce v požadovaném termínu za jednorázovou úhradu 1.000,-Kč.

Na základě strohého oznámení (nikoliv žádosti) provozovatelky restaurace U Lípy a z dostupných zdrojů (plakáty) vyplynulo, že došlo ke změně termínu z 15. 9. 2018 na 22. 9. 2018, změně z původních čtyř kapel na sedm, změně rozsahu a také zaměření celé plánované akce. Z nového názvu lze dovodit, že se jedná o první ročník festivalu „LÍPA – FEST“, který má charakter rockového festivalu a ze zveřejněného plakátu lze usuzovat, že se uvažuje o překročení povoleného času do 22:00 hodin, čímž by došlo k rušení nočního klidu.

Celá nově koncipovaná akce je výrazně odlišná od původní žádosti. Rada města souhlasila s původní žádostí s názvem „Zakončení dubského léta s muzikou“. Z pohledu Města Dubí se dá říci, že se jedná o úplně jinou akci, kdy žádost o souhlas s konáním této nové akce pod názvem „ Lípa – Fest“ nebyla na Městský úřad Dubí nikdy doručena, a tudíž o ní Rada města nemohla ani jednat.

Konání jakýchkoliv jiných akcí v termínu 22. 9. 2018 by bylo z bezpečnostních důvodů problematické, neboť v centru města již probíhá jiná kulturní akce.

Nejedná se tedy o zákaz této akce, neboť akce byla odsouhlasena dle předložené žádosti v původním požadovaném termínu tj. 15. 9. 2018 a rozsahu a tento souhlas Rady města Dubí číslo usnesení: 1651/62/2018 i nadále platí.

Tuto informaci zveřejňuji z důvodu, aby nedošlo k překrucování faktů a nebyla tato událost interpretována jako zákaz akce ze strany Města Dubí.

otisk razítka

Mgr. Radek Kindl v. r.

tajemník MěÚ Dubí

13.09.2018 12:36

Soubory ke stažení

docx Taj - informace Zakončení dubského léta s muzikou.docx (0 B)stáhnout
Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník