15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb.

K vyrovnání nákladů spojených s poskytnutím informace se stanoví ceny, vyhlašované sazebníkem. Sazebník je aktualizován vždy při změně cen tak, aby účtované náklady nepřesáhly skutečné náklady úřadu. Sazebník se vztahuje na žádosti podané ústně a písemně.

Sazebník (zpracován na základě kalkulace nákladů ke dni 1.1.2016)

Ceník černobílého kopírování

Formát jednostranně / oboustranně

A3 4,- / 6,- Kč

A4 3,- / 4,- Kč

A5 2,- / 3,- Kč


Ceník pro barevné kopírování

A5 barevný tisk bez fotografií a obrázků (pouze text) 9,- Kč

A5 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky 12,- Kč

A4 barevný tisk bez fotog. a obrázků, A5 oboustranně (pouze text) 12,- Kč

A4 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky, A5 oboustranně 18,- Kč

A3 barevný tisk bez fotog. a obrázků, A4 oboustranně (pouze text) 24,- Kč

A3 barevný tisk a fotografiemi a/nebo obrázky, A 4 oboustranně 36,- Kč

A3 bez fotografií a obrázků (pouze text) oboustranně 48,- Kč

A3 barevný tisk s fotografiemi a/nebo obrázky oboustranně 72,- Kč

Ceny jsou včetně DPH.

Nosič - CD/DVD - 1 ks dle skutečnosti

Poštovné - dle skutečností

Od účtování úhrad za poskytnutí informace jsou osvobozeny

- žádosti sdělené telefonicky, vyřizované bezodkladně, bez potřeby vyhledávání dokladů
- sdělovací prostředky
- obce
- orgány státní správy.

 

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník