10. Příjem žádosti o další podání

Volené orgányOrganizace Města DubíMěstský úřadProjektyExterní partneři

10. Příjem žádosti o další podání

Příjem žádostí, stížností, a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písmeně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

 

Osobní podání:

v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

ÚterýStředa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

ČtvrtekPátek 

 

Písemné podání: na adresu Město Dubí - Ruská 264/128, 417 01 Dubí

Písemná žádost doručena OÚ je evidována ve spisové službě.

 

Telefonické podání: 417 571 041

Faxové podání: 417 571 399

Elektronickou poštou: info@mesto-dubi.cz


 

Ústní podání: ústní žádosti, na které není vyžadovaná písemná odpověď, se neevidují

 

 

 

Žadatelem pro účel zákona č. 106/1999 Sb., je každá fyzická a právnická osoba, která o informaci žádá.

 

Z podání musí zřejmé, kdo žádost podává ( jméno, příjmení, adresa, podpis, popřípadě elektronický kontakt), jaká informace je požadována . Neobsahuje-li tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999Sb.a obecní úřad žádost odloží

 

Jestliže je žádost nesrozumitelná nebo formulována obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů k doplnění žádosti. Nebude-li žádost upřesněna do 30 dnů, bude žádost zamítnuta

 

V případě, že požadované informace se nevztahují do působnosti obecního úřadu, žádost bude odložena a tuto skutečnost sdělí žadateli do 3 dnů

Tip-PráceProjekt: Student - praxe - excelenceTeplický deník